ap-seikkula-blog-cover

Henkilökohtainen hyvinvointibudjetti tuo työntekijälle valinnanvapauden

03.10.2018

Työnantajille koituu vuosittain miljardien eurojen edestä sairauspoissaolokustannuksia. ePassin myyntijohtaja Antti-Pekka Seikkula näkee joustavan mobiilimaksamisen yhtenä ratkaisuna työhyvinvoinnin edistämiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Seikkulan mukaan ePassin tavoitteena on tuottaa aidosti työnantajan ja työntekijän elämää helpottavia palveluita sekä tukea työhyvinvointia. Mobiilimaksamisen kehitystyö on aloitettu jo 10 vuotta sitten eikä kehitykselle näy loppua. Seikkula kertoo, että mobiilimaksaminen tarjoaa kaiken kokoisille työnantajille yhä monipuolisempia ja automatisoidumpia palveluita.

“ePassi on Pohjoismaiden markkinajohtaja henkilöstöetujen mobiilimaksuvälineissä ja kasvu jatkuu. Olemme alan edelläkävijä ja se vaatii jatkuvaa tuotekehitystä. Aikaisemmin jokaiselle edulle oli oma työnantajan antama budjetti ja rahaa tuli käyttää sen mukaisesti erillisillä maksuvälineillä. Nykyinen ratkaisumme joustaa jokaisen työnantajan ja työntekijän tarpeisiin, koska käytössä on nyt myös uusi, yksi työntekijäkohtainen hyvinvointibudjetti, jonka edunsaaja voi käyttää tarvitsemiinsa palveluihin. Kaikki on aina mukana työntekijän puhelimessa”, Seikkula toteaa.

Ei enää hukkaan heitettyjä henkilöstöetuja

Työntekijän valinnanvapautta varten luodussa Flex-palvelussa mobiilimaksujen tekeminen on luotettavaa, koska maksut tehdään käyttäjän henkilökohtaisen puhelinnumeron tai mobiilisovelluksen avulla. Sovelluksella työntekijä voi myös etsiä kartalta käyttöpaikkoja, sekä seurata saldoaan ja henkilökohtaista maksuhistoriaa.

Seikkula haluaa korostaa palvelun toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Palvelua ei voi väärinkäyttää, koska edun henkilökohtaisuus on varmistettu. Henkilöstöedut ovat loogisesti voimassa kalenterivuoden loppuun asti ja osa-aikaisille sekä määräaikaisille työntekijöille voidaan automaattisesti määrittää etujen arvot ja voimassaoloajat työsuhteen mukaisiksi suhteutettuina. Esimerkiksi prepaid-maksuvälineissä saldot ovat voimassa aina 15-24 kk ja jos siitä jää osa käyttämättä, se koituu aina työnantajan ja työntekijän tappioksi. ePassin avulla tätä hävikkiä ei synny, sillä edut maksetaan aina toteutuneen käytön mukaan.

“Maksuväline on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi hukata, kadottaa tai antaa toiselle. On myös itsestään selvää, että palvelumme huomioi joustavasti eri maksutilanteissa Verohallinnon määräykset etujen käytöstä, toisin kuin fyysiset maksuvälineet voivat tehdä”, Seikkula muistuttaa.

Henkilökohtainen hyvinvointibudjetti antaa työntekijän valita

ePassi yksinkertaistaa yrityksen henkilöstöetujen ylläpidon. Fyysisten maksuvälineiden jäädessä pois, työnantajilta poistuu myös etujen jakelun sekä saldojen latauksien ja seurannan hallinnointi. ePassin tarkoituksena ei ole kuitenkaan tarjota pelkästään mobiilisovellusta tai huippuunsa viritettyä teknologiaa, vaikka taustalla onkin vahvaa osaamista ohjelmistoalalta: työnantajan arjen helpottaminen ja käyttäjäystävällinen etujen käyttö työntekijälle ovat keskiössä. Samalla varmistetaan etujen kohdentaminen oikealle henkilölle, oikeaan aikaan ja paikkaan.

“Jokaisella työntekijällä on omat yksilöidyt tarpeensa, joiden huomioiminen henkilöstöetujen tarjonnassa on ollut hankalaa. Tässä asiassa ePassin ominaisuuksien kehittäminen on ollut mielenkiintoinen haaste ja mahdollisuus, jossa ollaan onnistuttu kuuntelemalla työnantajien toiveita ja olemalla ajan hermolla“, Seikkula avaa.

“Työntekijöiden elämäntilanteet muuttuvat jatkuvasti. Voi olla, että työntekijä siirtyy kuntosalilta harrastamaan enemmän lenkkeilyä ja pyöräilyä, eikä enää tarvitse liikuntaetua samaan tarkoitukseen. Sen sijaan hänen yleistä hyvinvointia edistää se, että hän voi käyttää etua hierontaan niska-hartia -vaivoihin. Näin edistetään henkilökunnan terveyttä valinnanvapauden avulla”, Seikkula jatkaa.

Joustavat henkilöstöedut edistävät positiivista yritys-ja työnantajamielikuvaa

Joskus työntekijät voivat kokea henkilöstöedut itsestäänselvyytenä. On kuitenkin muistettava, että edelleen monet työnantajat eivät tarjoa etuja lainkaan ja esimerkiksi lounasedun tarjoaa vain vähän yli puolet kaikista työnantajista. “Monipuolisten etujen tarjoamisen hyödyt ovat monille vielä epäselviä. Työnantajalle saattaa tulla yllätyksenä, että esimerkiksi työntekijän 50 euron palkan nettokorotus aiheuttaa työnantajalle lähes kolminkertaiset kulut verrattuna lounasedun tarjoamiseen, jossa työntekijä saa kuitenkin vastaavan rahallisen hyödyn. Tämä perustuu ePassin malliin, jossa työnantaja ei maksa syömättömistä lounaista. Myös hierontaan käytetty hyvinvointiedun verovapaus saattaa olla osalle työnantajista uusi tieto, mutta samalla suunnaton helpotus”, Seikkula kertoo.

“ePassia käyttävä työntekijä tietää, että häneen panostetaan ja hänestä huolehditaan. Olemme huomanneet, että joustavat, henkilöstön tarpeet huomioivat henkilöstöedut rakentavat positiivista yritys- ja työnantajamielikuvaa. Tämä auttaa myös uusien työntekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa,” Antti-Pekka Seikkula kiteyttää.

Lisää tietoa henkilöstöetujen maksuvälineen tehokkaasta hyödyntämisestä ja työntekijäkohtaisesta hyvinvointibudjetista saa ePassin uudesta oppaasta.

Huomio työnantaja!  Edistä henkilöstösi hyvinvointia ja ota kaikki tehot irti henkilöstöetujen  maksuvälineestä. Lataa maksuton oppaamme. Lataa opas