Pikalinkit

Käyttöpaikat
Uusi salasana
Ota yhteyttä
Ehdota käyttöpaikkaa
Materiaalipankki
ePassi-Main-Hero

Tietosuojaseloste

26.10.2020

1. Rekisterinpitäjä

ePassi Payments Oy, 2090737-1
Pohjoinen Rautatiekatu 25
00100 Helsinki

2. Käsittelyn tarkoitukset

Rekisterinpitäjänä ePassi käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Maksuvälineiden liikkeeseenlaskeminen
 • Maksutapahtumien toteuttaminen
 • Maksuvälineisiin ja maksuvälitykseen liittyvien väärinkäytösten havaitseminen ja estäminen
 • Asiakastuen tarjoaminen
 • Markkinointi

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmät:

 • ePassin asiakasyritysten yhteyshenkilöt
 • Maksuvälineen haltijat ja maksupalvelun käyttäjät
 • Asiakaspalvelun käyttäjät
 • Markkinointirekisterin päättäjähenkilöt
 • Maksujen vastaanottajien yhteyshenkilöt (kauppiaat ja palveluntuottajat)

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Maksuväline- ja maksutapahtumatiedot
 • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä mukaiset asiakkaan tuntemistiedot
 • Henkilön itsensä antamat profiilitiedot kuten kiinnostuskohteet tai suosikkikauppiaat

4. Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekistereihin saadaan joko rekisteröidyiltä itseltään tai ePassin työnantaja-asiakkailta sekä markkinointirekisterin päättäjähenkilöiden osalta julkisista tai kaupallisista lähteistä tilatun palvelun tuottamiseksi sopimuksen perusteella.

5. Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

ePassin ylläpitämien rekisterien osalta henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraavasti:

 • Maksutapahtuman yhteydessä henkilötieto voidaan luovuttaa maksutapahtuman vastaanottavalle kauppiaalle maksajan henkilöllisyyden todentamisen mahdollistamiseksi.
 • Henkilöstöetujen saldo- tai maksutapahtumatietoja voidaan luovuttaa työntekijän työnantajalle palvelun toteuttamiseksi vaadittavissa määrin.
 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa ePassi Payments Oy:n kuuluville konserniyhtiöille ePassi palvelun tuottamiseksi.

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan

ePassi voi siirtää käyttäjän sähköpostiosoitteen ETA-alueen ulkopuolelle alihankkijalleen palvelun loppukäyttäjälle tuottamiseen kiinteästi liittyvän välttämättömän viestinnän toteuttamiseksi. ePassin alihankkijana (tietojen käsittelijänä) toimii yhdysvaltalainen yritys Active Campaign LLC.

ePassi Payments Oy ja Active Campaign LLC ovat solmineet tietojenkäsittelyä koskevan Data Processing Agreementin (DPA) joka noudattaa Euroopan Unionin komission päätöksen (2010/87/EU) mukaisia mallisopimuslausekkeita (SCC) tietosuojan asianmukaisen turvan varmistamiseksi kansainvälisesti siirrettäville tiedoille.

Käsittelijän tiedot:
Active Campaign LLC
1 North Dearborn st
Chicago, IL 60602 USA
+1 (800) 357-0402

7. Henkilötietojen säilyttäminen

ePassi säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen voimassaoloajan sekä tämän jälkeen kuusi täyttä kalenterivuotta perusteena mm. seuraavat lait: verolait, kirjanpitolaki, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä maksulaitoslaki.

Tietoja voidaan säilyttää myös pidempään mikäli viranomaisvaatimukset sitä edellyttävät.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja voivat käsitellä vain ePassin erityisesti määrittelemät henkilöt työnkuvaansa liittyvässä tarkoituksessa. Kaikkia tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo kirjallinen salassapitovelvollisuus. Tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa ja ne on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein kuten palomuurein, salauksella ja varmuuskopioinnilla.

9. Evästeiden käyttö

ePassi käyttää verkkopalvelussaan istuntokohtaisia evästeitä (cookies) palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Asiakas voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Evästeiden käyttökiellon yhteydessä ePassi ei kuitenkaan takaa kaikkien palvelujen toimivuutta.

ePassi käyttää sivustonsa kävijäseurannassa Google Analytics työkalua, joka käyttää osana toimintaansa evästeitä. Henkilötietoja ei luovuteta Google Analyticsin käyttöön.

10. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen sekä vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus

 • Tarkastaa käsitteleekö ePassi häntä koskevia tietoja sekä saada tietoonsa mitä tietoja hänestä on tallennettu ja missä tarkoituksessa niitä käsitellään
 • Oikaista mahdollisesti virheelliset rekisteröityä koskevat henkilötiedot
 • Pyytää tietojensa käytön rajoittamista tai poistamista rekisteristä
 • Vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (esim. suoramarkkinointitarkoitukseen)
 • Tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että ePassi ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Voit tehdä kaikki kyselyt ja pyynnöt liittyen ePassin tietosuojaselosteeseen sähköpostitse osoitteeseen: info@epassi.fi. Aihekenttään tulee kirjoittaa “Tietosuojapyyntö”. Pyynnön käsittelemiseksi ePassi voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä.

ePassi voi laissa säädetyin perustein kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tai periä pyynnön käsittelystä korvauksen.

11. Muutokset

Mahdollisista lakien ja niiden tulkintojen sekä palveluidemme muutoksista johtuen voimme joutua päivittämään tietosuojaselostettamme. Muutoksista tietosuojaselosteeseemme ilmoitamme verkkosivuillamme.

Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.