Tulorekisteri on kansallinen, sähköinen tietokanta jokaisen henkilön tulotiedoille. Työnantajien tulee ilmoittaa sähköisesti tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä, mukaan lukien viikonloput. Tulorekisteri hankaloittaa erityisesti sopimus-, henkilöstö- tai laitosruokailun järjestämistä, katso lisätiedot alla.

Tulorekisteri-ilmoitukset tehdään pääsääntöisesti palkkahallintajärjestelmän kautta, mutta sen lisäksi palkkaan liittyviä tietoja voidaan kerätä ja välittää mistä tahansa muista järjestelmistä. Tulorekisteri.fi sivujen ohjeissa todetaan seuraavasti: 

  1. Voiko samasta henkilöstä antaa useita ilmoituksia, jos työnantajalla on palkkatietoja monessa eri järjestelmässä?
    Kyllä. Samasta henkilöstä voi antaa monta ilmoitusta samalle palkkakaudelle, ja tiedot voidaan ilmoittaa monesta eri järjestelmästä. Kun ilmoituksen toimenpidetyypiksi valitaan ”Uusi”, se ei korvaa edellistä ilmoitusta, vaan kaikki samalla palkkakaudella annetut ilmoitukset jäävät voimaan.

Virallinen sivusto www.tulorekisteri.fi.

Ravintoedun ilmoittaminen

Esimerkkinä 10 euron arvoinen ateria, joka arvostetaan 75 % prosenttiin:

 1. Jos työnantaja ei peri ravintoedusta korvausta, annettu etu ilmoitetaan sen suuruisena, kuin sen verotusarvo on:
      - Verotusarvo (edun määrä) ilmoitetaan joko tulolajilla 334 Ravintoetu tai tulolajilla 317 Muu luontoisetu, jolloin lisäksi edun tyyppinä on ilmoitettava,
        että summa sisältää ravintoetua.

2. Jos työnantaja perii ravintoedusta verotusarvoa alhaisemman määrän, esim. 2 euroa, ilmoitetaan seuraavasti:
     - Edun määrä voidaan ilmoittaa joko tulolajilla 334 Ravintoetu tai tulolajilla 317 Muu luontoisetu. Jos ilmoittamisessa käytetään jälkimmäistä, silloin edun
        tyyppinä ilmoitetaan ravintoetu. 
-> Lisäksi ilmoitetaan tulolajilla 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus perityn määrän, esimerkiksi 42,00 (21 työpäivää).
       Vaikka työnantaja perii osan, tällöinkin ilmoitetaan edun määräksi verotusarvo kokonaisuudessaan, esimerkiksi ravintoedun verotusarvo on 7,50 ja
       työnantaja perii siitä 2 euroa. Edun määränä ilmoitetaan edelleenkin tuo 7,50 ja perittynä korvauksena 2,00, jolloin henkilöä verotetaan vain 5,50 eurosta ja
       sosiaalivakuutusmaksut määrätään 5,50 eurosta.

3. Jos työnantaja perii verotusarvoa vastaavan osuuden (tai työntekijä maksaa sen esim. kassalla tai ePassin OmaRaha-palvelussa), voidaan
     ilmoittaa seuraavalla tavalla:

     - Ilmoitetaan tulolajilla 334 Ravintoetu määräksi 0 (halutessaan voi ilmoittaa edun verotusarvon). -> Lisäksi annetaan tieto "Ravintoedusta peritty
       korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä".

4. Lisäksi jos työnantajalla on sopimus-, henkilöstö- tai laitosruokailumalli ja perii siitä verotusarvon tai työnantajan asettaman muun
     omavastuuosuuden, ilmoitetaan seuraavasti:

     - Ilmoitetaan kuten kohdassa 3.
     - Käytännössä kaikki ravintoetua  käyttävien työntekijöiden tiedot tulee aina ilmoittaa, vaikka ne olisi maksettu käteisellä ravintolan kassalla. 
     - Myös niiden henkilöiden tiedot tulee ilmoittaa edellä mainituilla tavoilla, joiden ruokailu merkitään nimilistoihin tai maksut kerätään ruokailulipukkeilla.

Työmatkaedun ilmoittaminen

Työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 300 euroon asti. Lisäksi matkalippu on verovapaata tuloa 750 euron ylittävältä osalta 3 400 euroon asti. Työnantajan on aina ilmoitettava työsuhdematkalippuetu Tulorekisteriin siinäkin tapauksessa, että verotettavaa etua ei ole.

     - Työnantaja ilmoittaa verovapaan osan Työsuhdematkalipun verovapaa osuus / €.
     - Palkaksi katsottavan osuuden työnantaja ilmoittaa Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus / €.

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Jos verovapaata työsuhdematkalippuetua ei käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, voi verovapaan työsuhdematkalippuedun ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jonka aikana se annetaan. Esimerkiksi jos tulonsaajalle annetaan työsuhdematkalippuetua 300 euroa helmikuussa, ilmoitetaan tieto helmikuun palkkatietoilmoituksella.  

ePassin tarjoama ratkaisu

Tulorekisteri asettaa haasteita erityisesti sopimus-, henkilöstö- tai laitosruokailun järjestämiseen, jos käytössä ei ole sähköistä tapaa, jolla ruokailijat voidaan rekisteröidä. Erilaiset nimilistat, ruokailulipukkeet, käteismaksut, pelkkien työnantajien osuuksien laskutukset ja muut vastaavat toimintamallit eivät käytännössä enää toimi vuodenvaihteen jälkeen. 

ePassi mahdollistaa näiden luontoisetujen osalta tietojen siirtämisen Tulorekisteriin.  Kiinnostuitko? Täytä alla oleva kaavake tai lähetä sähköposti osoitteeseen tulorekisteri@epassi.fi 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä