Tulorekisteri

Tulorekisteri asettaa haasteita erityisesti sopimus-, henkilöstö- tai laitosruokailun järjestämiseen, jos käytössä ei ole sähköistä tapaa, jolla ruokailijat voidaan rekisteröidä edun käyttäjiksi. ePassi mahdollistaa näiden luontoisetujen osalta tiedon tuottamisen Tulorekisteriin.

Tulorekisteri on kansallinen, sähköinen tietokanta jokaisen henkilön tulotiedoille. Työnantajien tulee ilmoittaa sähköisesti tiedot maksetuista ansiotuloista Tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä, mukaan lukien viikonloput. Tulorekisteri hankaloittaa erityisesti sopimus-, henkilöstö- tai laitosruokailun järjestämistä. ePassin tuottamien raporttien tiedot voidaan siirtää Tulorekisteri-ilmoituksia varten palkkahallintajärjestelmään,

HUOMIO! Verovapaita henkilökuntaetuja ei tarvitse ilmoittaa Tulorekisteriin. Työnantaja voi vapaaehtoisesti ilmoittaa, mitä eriä perii työntekijän nettopalkasta. Jos työnantaja on esimerkiksi perinyt verovapaasta liikunta- ja kulttuuriedusta omavastuuosuuden, peritty korvaus voi olla mukana ilmoituksen nettopalkasta vähennettävissä erissä. Näiden ilmoittaminen on mahdollista, mutta ei siis pakollista.

Virallinen sivusto www.vero.fi/tulorekisteri.

Ravintoedun ilmoittaminen

Ravintoetu eli nk. lounasetu ilmoitetaan eri tavoin riippuen siitä, vastaako etu verotusarvoa.

Ravintoetu vastaa verotusarvoa

Ilmoita tulorekisteriin:

  • Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä
  • 334 Ravintoetu: 0 euroa tai edun määrä

Ravintoetu ei vastaa verotusarvoa

Käytä seuraavia tulolajeja:

  • 334 Ravintoetu: kokonaismäärä
  • 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus

Työmatkaedun ilmoittaminen

Työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 300 euroon asti. Lisäksi matkalippu on verovapaata tuloa 750 euron ylittävältä osalta 3 400 euroon asti. Työnantajan on aina ilmoitettava työsuhdematkalippuetu Tulorekisteriin siinäkin tapauksessa, että verotettavaa etua ei ole.

  • Työnantaja ilmoittaa verovapaan osan Työsuhdematkalipun verovapaa osuus / €.
  • Palkaksi katsottavan osuuden työnantaja ilmoittaa Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus / €.

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Jos verovapaata työsuhdematkalippuetua ei käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, voi verovapaan työsuhdematkalippuedun ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jonka aikana se annetaan. Esimerkiksi jos tulonsaajalle annetaan työsuhdematkalippuetua 300 euroa helmikuussa, ilmoitetaan tieto helmikuun palkkatietoilmoituksella.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä