ePassi Pendling

Lätt och grön transport

Ta i bruk

ePassi Pendling – den smartaste personalförmånen för anställda som reser med kollektivtrafiken!

ePassi Pendling automatiserar hela processen för administrationen av personbiljettförmån. Det finns inga dolda kostnader eller förluster i användningen, eftersom de kostnader som uppstår för arbetsgivaren grundar sig på den faktiska laddningen av resekortet.

Såväl arbetsgivare som anställd får betydande besparingar tack vare den skattefria förmånen. Förmånen kan skräddarsys efter den anställdas personliga önskemål antingen som lönebidrag eller löneavdrag.

Med en betalningslösning utifrån telefonnumret kan man betala lokaltrafikens, VR:s och Matkahuoltos personliga resekort eller årskort mm. på alla R-Kiosker, Stockmann och HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget.

Att ansluta sig medför ingen logistik, väntetid eller kostnader. Du kan följa användningen på ePassis hemsida där statistik och rapportering uppdateras i realtid. Dessutom får du enkelt en användningsrapport för den enskilde anställde från systemet som du kan använda till din årliga skattedeklaration.

Pendlingsförmån 2019

  • Pendlarförmånen är skattebefriad upp till 300 euro, överstigande belopp upp till 750 euro är beskattningsbar inkomst.
  • För belopp över 750 euro upp till 3400 är skattefria.
  • Förmånen kan erbjudas den anställde efter deras önskemål, antingen som extra tillägg eller som en del av helhetslönen.
  • Från ePassi får du en användningsrapport för den enskilde anställde som du kan använda till din årliga skattedeklaration.

Vi hjälper er gärna i att ta förmånen i bruk

Niilo Koivisto +358 50 462 7759

Teemu Kunttu +358 50 516 0554

Anssi Raitio +358 50 464 1171

Mari Peitsara +358 50 305 3999

Miikka Melantie +358 44 064 6363

Mirko Melantie +358 44 064 6361

E-postadress: förnamn.efternamn@epassi.fi

Arbetsgivare: ta ePassi i bruk Ta i bruk

Arbetsgivare - fråga mer om ePassi pendlarförmån