ePassi Pendlare – den smartaste personalförmånen för anställda som reser med kollektivtrafiken!

ePassi Pendlare automatiserar hela processen för administrationen av personbiljettförmån. Det finns inga dolda kostnader eller förluster i användningen, eftersom de kostnader som uppstår för arbetsgivaren grundar sig på den faktiska laddningen av resekortet.

Såväl arbetsgivare och anställd får betydande besparingar tack vare den skattefria förmånen. Förmånen kan skräddarsys efter den anställdas personliga önskemål antingen som lönebidrag eller löneavdrag.

Med en betalningslösning utifrån telefonnumret kan man betala lokaltrafikens, VR:s och Matkahuoltos personliga resekort eller årskort mm på alla R-Kiosker, Stockmann och HRT:s egna serviceställen (Itis, Böle och Järnvägstorget).

Att ansluta sig medför ingen logistik, väntetid eller kostnader. Du kan följa användningen på ePassis hemsida där statistik och rapportering uppdateras i realtid. Dessutom får du enkelt en användningsrapport för den enskilde anställde från systemet som du kan använda till din årliga skattedeklaration.

Pendlingsförmån 2017
  • Pendlarförmånen är skattebefriad upp till 300 euro, överstigande belopp upp till 750 euro är beskattningsbar inkomst.
  • För belopp över 750 euro upp till 3400 är skattefria.
  • Förmånen kan erbjudas den anställde efter deras önskemål, antingen som extra tillägg eller som en del av helhetslönen.
  • Från ePassi får du en användningsrapport för den enskilde anställde som du kan använda till din årliga skattedeklaration.

Vi hjälper er gärna i att ta förmånen i bruk

Ta kontakt

Miikka Melantie 044 064 6363
Niilo Koivisto
050462 7759
Teemu Kunttu 050 516 0554
Anssi Raitio 050 464 1171
Antti-Pekka Seikkula 044 064 6368
Mirko Melantie
044 064 6361

E-postadress: förnamn.efternamn@epassi.fi

Ta tjänsten i bruk

Ta kontakt