Finsk innovation bidrar tillvälbefinnande i arbetet

Vi är marknadsledande inom mobila betalningar och vi erbjuder hög kvalitet, omfattande tjänster för skattefria personalförmåner för såväl stora, medelstora och små företag

Företaget

Det finska ePassi Payments Oy grundades 2007. I början fick det stödja systerbolaget Eficode OY:s behov av anställdas friskvård. Istället för att dela ut motionskuponger föddes idén om att skapa ett betalningssystem för mobiltelefoner vilken inte baserades på förinbetalt kapital, för att minimera kapitalbindning och tjänsteavgifter. Snart märkte man att det var en så pass bra idé att man skapade ett företag runt idén. I snabb takt, redan i juli 2008, lanserades Eficodes teknik på marknaden med hjälp av SporttiPassi. Det har under åren vuxit till den ledande mobila betalningstjänsten för skatteförmåner där ePassi är en unik multi-plånbok utifrån tanken att en tjänst innehåller alla förmåner.

Idag bildar ePassi och IT-bolaget Eficode den snabbt växande finska koncernen Tech Consulting Group, TCG.

Våra kunder

Till våra kunder hör statliga organisationer, privata entreprenörer, små och medelstora företag, stora börsnoterade företag samt aktörer inom offentlig sektor.

Gemensamt för alla dessa arbetsgivare är viljan att främja friskvård och välmående på ett kostnadseffektivt sätt. I ett paket erbjuder ePassi alla skattefria förmåner för anställda enligt skattebetalarens anvisningar. Arbetsgivare, kontakta oss för mer information.

Hållbarhet och miljötänk

Vår mission är att erbjuda välmående på arbetsplatsen och se till att våra kunders anställda kan fortsätta arbeta. Detta kan vi genomföra genom att tillhandahålla elektronisk, transparent och kostnadseffektiv betalningslösning för välmående. ePassi är ett modernt och ekologiskt sätt att erbjuda dina anställda förmåner.

Aktivt partnerskap

ePassi fungerar som en aktiv partner för arbetsgivare genom att utveckla tjänsten så att den är mångsidig och flexibel för behoven hos alla anställda. Framför allt är det meningen att inspirera anställda att främja sitt eget välbefinnande.

Främja välmåendet på arbetsplatsen

ePassis mångsidiga tjänsteutbud omfattar viktiga aspekter för de anställdas arbetsförmåga och välbefinnande, såväl fysiska och psykiska. Utvecklingen av detta avancerade arbetsverktyg, som hjälper arbetsgivare att hantera välmåendet på arbetsplatsen, kommer även i fortsättningen att vara ePassis viktigaste mål.