Vanliga frågor

När din arbetsgivare har aktiverat ePassi får du ett meddelande automatiskt via epost eller sms med användaruppgifter.

 • ePassi är ett digitalt betalningsmedel.
 • Logga in på www.epassi.fi.
 • Ditt användar-ID är ditt mobilnummer eller din epost-adress. Lösenordet har du fått via epost eller sms.

Har du glömt ditt lösenord kan du begära nytt lösenord via länken ”Glömt lösenord”.
På ditt konto ser du aktuellt saldo, historik samt annan personlig information. Under kategorin ”leverantör” kan du hitta anslutna leverantörer.

Mobilbetalning

 1. Hitta en leverantör i sökfunktionen och ange summan som skall betalas, eller välj priset som leverantören angett för tjänsten.
 2. Efter genomförd betalning får du ett kvitto till din mobil som du visar kassapersonalen tillsammans med din legitimation.
 3. Kvittot är giltigt i 15 minuter efter genomförd betalning.
 4. Under tiden som kvittot är giltigt rör sig logotypen längst ner på kvittot, detta förhindrar missbruk.

Ditt användar-ID är ditt mobilnummer utan streck eller mellanslag (t.ex. 0401234567) eller din epost-adress. Nytt lösenord kan du beställa här. 

 1. Ditt användar-ID är ditt mobilnummer (0401234567) eller din epost-adress, som din arbetsgivare registrerat hos ePassi.
 2. Kontrollera att du har matat in lösenordet korrekt (stora och/eller små bokstäver).
 3. Om du har begärt nytt lösenord KONTROLLERA vid kopiering att inga mellanslag kommit med framför eller efter det nya lösenordet.
 4. Vid behov kan du begära nytt lösenord här.

Tag kontakt med leverantören dit felbetalningen är gjord, de kan avbryta betalningen inom en timme från det att betalning genomfördes. Om mer än en timme passerat, be leverantören att kontakta ePassi support via epost där de anger vilken betalningen som skall avbrytas (namn, tid för betalning, verifieringskod och summa).

Tel. 0200 69 000 eller info@epassi.fi 

 

Tag kontakt med din arbetsgivare, av säkerhetsskäl kan endast arbetsgivaren ändra denna information i systemet.

Arbetsgivaren har pausat tillgången till förmånen. Tag kontakt med din arbetsgivare.

Din arbetsgivare avgör förmånens giltighet. Tillträdesrätten till förmånen slutar det datum som arbetsgivaren satt som avaktiveringsdatum för den anställde. Avaktiveringsdatumet är sista användningsdagen för förmånen, efter det upphör tillgången och systemet tar automatiskt bort den anställde från företaget. Om du har frågor kring detta kan du kontakta din arbetsgivare.