Vanliga frågor - Anställd

När din arbetsgivare har aktiverat ePassi får du ett meddelande automatiskt via epost eller sms med användaruppgifter.

  • ePassi är ett digitalt betalningsmedel.
  • Logga in på www.epassi.fi
    Ditt användarnamn är ditt mobiltelefonnummer (t.ex. 0401234567) och lösenordet är det som du har fått via e-post eller sms.
  • Ditt konto visar dina ePassi-förmåner, realtidssaldo, användningshistorik och annan personlig information.

  • Under "Sök leverantörer" kan du bläddra bland intressanta tjänsteleverantörer och kontrollera betalningsmetoderna.

  • Ladda ner den kostnadsfria ePassi-appen till din smarttelefon (App Store eller Google Play). Använd ePassi-appen för att betala och använda din förmån, se saldot, användningshistoriken och hitta tjänsteleverantörer.

Ditt användarnamn är ditt mobiltelefonnummer utan bindestreck eller mellanslag (t.ex. 0401234567).

Glömt ditt lösenord?

Ange ditt användarnamn så får du en lösenordslänk till din e-post eller som sms. Du kan ändra ditt lösenord genom att öppna länken.

Om länken inte öppnas, kopiera länken, inklusive de sista = = tecknen, och klistra in den i en ny flik i webbläsaren.

Ange ett nytt lösenord och tryck på "Spara".

 

Användarnamnet är det mobiltelefonnummer som din arbetsgivare har gett till ePassi. Ange ditt telefonnummer i formen 0401234567.

Kontrollera att lösenordet är rätt stavat med stora och små bokstäver.

Om du beställt ett nytt lösenord, försäkra dig om att du t.ex. inte kopierat in ett mellanslag före eller efter lösenordet.
Om det behövs kan du beställa ett nytt lösenord här.

Kontrollera också med din arbetsgivare att du har lagts till dig som förmånstagare.

ePassi sport kan inte användas för betalning av massage på grund av att massage inte är aktiv motion enligt anvisningar från skattemyndigheten.
Däremot kan massageförmån aktiveras för ePassi Välmående.

Med ePassi Sport kan du till exempel betala hyran för skidutrustning. Kontrollera om det är möjligt att hyra utrustning med ePassi. Kom ihåg att sportförmånen är personlig.

Om du har gjort en dubbel betalning eller betalat till fel ställe, vänligen kontakta företaget. Det ställe som mottagit betalningen måste bekräfta den annullerade betalningen (betalarens namn, tidpunkt och belopp) till ePassi per e-post (info@epassi.fi).

Orsaken är att ePassi inte har rätt att ingripa i de betalningar som görs utan mottagarens tillstånd, efter att betalningstransaktionen är gjord. Leverantören kan också själv annullera betalningen om det gått mindre än en timme sedan transaktionen.

 

Kontakta din arbetsgivare. De anställdas telefonnummer upprätthålls av arbetsgivaren och av säkerhetsskäl kan endast arbetsgivaren ändra det i systemet.
Vid ändring av namn eller nummer samt kontakt-, konto- och saldouppgifter, kontakta din arbetsgivare.

Du kan föreslå nya leverantörer till ePassi. Om du vet att ePassi ännu inte kan användas som betalningsmedel på det ställe du föreslår, kan du fylla i formuläret “Föreslå leverantör”. Med leverantör avses de tjänsteleverantörer hos vilka det går att betala med ePassi-personalförmåner.

Formuläret hittar du här.

Det är arbetsgivaren som administrerar alla anställdas information och har i det här fallet avbrutit din tillgång till förmånen. Kontakta din arbetsgivare.

ePassi Flex är den anställdas personliga välmåendebudget som kan användas fritt mellan arbetsgivarens valda förmåner. Betalningen med ePassi Flex sker likadant som med andra ePassi-förmåner. 

Du ser ditt tillgängliga Flexsaldo och dina förmåner i ePassi-appen eller i ditt konto. Flex bildar ett saldo som du kan använda bland de beviljade förmånerna. Den anställda kan om hen önskar använda hela Flexsaldot för en enskild förmån, till exempel sport, eller använda saldot för alla beviljade förmåner. Flexsaldot minskar efter varje förmånsbetalning. Förmånerna kan användas inom ramen för de maximibelopp som fastställts av skattemyndigheten.

 

När du vill ladda ditt personliga saldo, logga in med din webbläsare (inte med appen) till ditt ePassi-konto.

Klicka på "ladda saldo" i Personligt Saldo. Minimibeloppet för laddningar via onlinetjänsten är 50 €. Om du vill ladda ett mindre belopp, kan du göra det med bankgiro (serviceavgiften minskar beloppet med 0,15 €).

Obs: kom ihåg att kontrollera referensnumret, som du hittar under dina personliga uppgifter på ditt ePassi-konto. Utan referensnumret styrs pengarna inte in på ditt konto. Om betalningen inte syns på ditt ePassi-konto inom några bankdagar, vänligen kontrollera att du har använt rätt referensnummer. Referensnumret ska inte kopieras från en gammal betalning.

Förmånens beskattningsvärde betalas till arbetsgivaren från Personligt Saldo. Dessa två utgör tillsammans den förmån som ska användas, såsom t.ex Lunchförmånen. 

Andelen du själv laddat och det återstående antalet vardagar under månader inverkar på följande sätt på det tillgängliga saldot:
När du lägger till din egen andel lägger systemet automatiskt till arbetsgivarens andel för de återstående arbetsdagarna under månaden.

Om du laddar för ett större värde än de arbetsdagar som återstår under månaden, kommer systemet inte att öka arbetsgivarens andel för hela summan. Arbetsgivarens andel laddas automatiskt den första dagen varje månad. Därför kan ditt personliga saldo vara större än ditt tillgängliga lunchsaldo.

Om du använder upp ditt saldo före månadens slut, flyttas inget värde över till nästa månad. Ditt saldo är åter tillgängligt när du laddat din andel. Du kan ladda din andel när som helst och förmånen är tillgänglig omedelbart.

Om du har gjort en girering till Personligt Saldo utan ditt personliga referensnummer eller om det är ogiltigt, kommer gireringen inte automatiskt att riktas till ditt konto. Notera, att referensnumret inte ska kopieras från en gammal betalning.

Vänligen kontakta ePassis kundtjänst och uppge dina betalningsuppgifter: ditt namn, belopp, datum och kontonumret som du betalade till. Vi återbetalar pengarna till ditt ePassi-konto och debiterar en serviceavgift på 5 € för åtgärden.

Om du vill att vi återbetalar saldot du har laddat till ditt eget konto, vänligen kontakta omaraha@epassi.fi.

Vi utför gireringen manuellt och den visas på ditt bankkonto inom 5 bankdagar. Vi debiterar en serviceavgift på 5 € för gireringen, genom att dra av beloppet från saldot.

Lunch erbjuds för ett visst belopp per månad, för 1 lunch per arbetsdag. Lunchsaldot visar det maxbelopp som kan användas under innevarande månad. Resten av dina uppladdade pengar syns på ditt saldo i början av nästa månad. Det är arbetsgivaren som administrerar ePassi.

Vissa leverantörer, till exempel en del idrottsklubbar och kulturinstitut, kan inte ta emot betalning vid kassan. De ger dig i stället en faktura som du kan betala i ePassi-webbtjänsten.
1. Logga in med ditt användarnamn till ePassis webbtjänst.
2. Välj "Onlinebetalningar" i menyn.
3 Skriv leverantörens namn och använda knappen "Sök".
4. Följ instruktionerna

Alla tjänsteleverantörer erbjuder inte onlinebetalningar, så kontrollera alltid betalningsmetoden från leverantörssökningen innan du använder tjänsten. Om tjänsteleverantören inte hittas vid sökningen betyder det att onlinebetalning inte är möjligt för den leverantören.

Obs. För närvarande kan Personligt Saldo inte användas för onlinebetalningar. Betalning måste göras från saldot som arbetsgivaren har beviljat.

Du kan köpa den biljett du vill ha eller har reserverat från Finnkinos biljettkassa på ort och ställe. Meddela önskad produkt och att du betalar med ePassi. Du kommer du blir ombedd att uppge telefonnummer och legitimation och därefter sker betalningen från ditt ePassi-konto. Det är också möjligt att köpa Finnkinos personliga kulturseriebiljetter med ePassi.

Om du inte kan betala med applikationen på grund av anslutningsfel, kan du också betala med sms till numret 050 902 3456. Det här gäller lunch- och sportförmåner.

Ange leverantörens identifieringskod, mellanslag och summa.
Till exempel "39097 9,80"

Leverantörens femsiffriga identifieringskod hittar du i kassan.

Efter att du har skickat meddelandet, får du ett sms som är ditt kvitto. Kvittot visas i kassan.

Om du har ePassi Pendlingsförmån kan du ladda ditt personliga resekort i R-kiosker och i HRT/HST:s betjäningspunkter med ditt tillgängliga saldo på ePassi. Meddela att du betalar med ePassi, ange ditt telefonnummer som är registrerat till ePassi och uppvisa legitimation.

Ett telefonnummer kan bara ha ett ePassikonto. Din förra arbetsgivare ska därför avlägsna din information före ett nytt konto tas i användning. Kontakta din förra arbetsgivare och be dem avaktivera dig från ePassi-systemet. Sedan kan din nuvarande arbetsgivare skapa nytt användarkonto med ditt telefonnummer.

Användning av kontaktlös betalningsfunktion (NFC). Kontaktlös betalning kan användas i vissa restauranger som har ePassi-läsare. Dessa restauranger är oftast utvalda av arbetsgivaren och har avtalsenliga priser. Med den kontaktlösa betalningsfunktionen kan du snabbt betala restaurangens standardpris för lunchen. Betalning sker genom att visa betalmedlet till läsaren. Som betalmedel fungerar antingen en telefon med kontaktlös betalningsfunktion eller en NFC-nyckelring.