Vanliga frågor - Arbetsgivare

Betalningsmetoderna som accepteras av leverantörerna hittar du i leverantörssökningen. 

Läs mer om betalningsmetoder 

Endast arbetsgivaren kan göra ändringar i de anställdas telefonnummer. Ändringen kan göras efter att du har loggat in i ePassis onlinetjänst med företagets användarnamn.

ePassi GO (företag under 20 anställda)

Fakturan utgörs av saldovärdet som laddats på betalningsmedlet samt av en serviceavgift enligt prislistan. Saldot faktureras i förväg, då förmånerna delas ut. När fakturans betalning har mottagits, finns det laddade saldot till de anställdas förfogande. Saldot är tillgängligt till slutet av det år som förmånen allokerades till vid laddning. Efter årsskiftet krediteras oanvänt saldo i följande kalenderårs fakturering. På det laddade saldot tillkommer ingen mervärdesskatt. Till betalningsförmedlingens serviceavgift läggs till 24% mervärdesskatt. 


ePassi Plus

Vänligen kontakta vår företagsförsäljning.

Det är arbetsgivarens beslut huruvida förmånen beviljas den anställda för hela året eller inte. Om en anställd läggs till i systemet utan aktiveringsdatum, delar tjänsten automatiskt upp förmånen mellan de resterande månaderna. Till exempel, en anställd som läggs till i april kommer att få förmåner för totalt nio månader. Om aktiveringsdatumet ändras till den 1 januari, får personen förmånen för hela året.

Arbetsgivaren meddelar arbetstiden i procent (t.ex. 50) i den deltidsanställdas uppgifter, varvid systemet relaterar förmånen till procentsatsen.

En visstidsanställd får ett aktiverings- och ett avaktiveringsdatum och systemet relaterar förmånen till den angivna tiden. Om anställningen fortsätter, ändrar arbetsgivaren avaktiveringsdatumet, varvid systemet automatiskt utökar saldot enligt det nya datumet.

I den anställdas uppgifter kan man på förhand ange anställningens sista dag. Sista anställningsdagen är den sista dagen förmånen kan användas. Efter det avbryter systemet nyttjanderätten och personen avlägsnas automatiskt från företagets aktiva anställda.

Enligt skattemyndighetens anvisningar sparar systemet uppgifterna för alla anställa i fem år efter innevarande år. Om anställningsförhållandet redan har upphört kan den anställdas förmåner stängas av genast genom ett klick på “Avlägsna anställd”-länken. Anställda som inte längre har förmånen finns ändå kvar i användningsrapporterna.