Vanliga frågor – Leverantörer

Leverantören väljer betalningsmetoderna som används. Huvudsakligen sker betalningarna med hjälp av ePassis kostnadsfria mobilapp.

Kontakta ePassis kundtjänst för fler betalningsmetoder!  Skicka epost till adress info@epassi.fi eller ring 020069000.

I ePassis sökning av leverantörer går det att se vilka betalningsmetoder som respektive leverantör använder. Systemet meddelar förmånstagarens namn för leverantören oavsett betalningsmetod, så att identiteten kan verifieras.

Betalningsmetoder

Mobilbetalning: Betalning som görs med ePassi-appen.
– Lunch, Sport, Kultur och Välmående

Textmeddelande; betalningsmetod i reserv för alla telefoner
– Lunch, Sport och Kultur
Om kunden inte har en smarttelefon, kan hen också betala via sms på numret 050 902 3456. Kunden skickar leverantörens femsiffriga kod eller bokstavssekvensen från ePassi-dekalens QR-kod, mellanslag och belopp, t.ex. "39097 9,80".

Engångsbetalning; betalning baserad på telefonnumret.
– Sport, Kultur, Pendling och Välmående
Kundens identitet måste verifieras. Den här betalningsmetoden är inte automatiskt i bruk.

Online-betalning; betalning av faktura i ePassis webbtjänst.
Vanligen deltagaravgifter för evenemang och kursavgifter för kultur. Tjänsteleverantören får ett meddelande om betalning per e-post. Den här betalningsmetoden är inte automatiskt i bruk.

Skattefördel är alltid personlig och kan inte betalas för andra än tjänster för eget bruk. Till exempel kan familjemedlemmars avgifter inge betalas med ePassi.

Betalningar som gjorts med ePassi kommer att redovisas automatiskt på tjänsteleverantörens konto, antingen en gång eller fyra gånger per månad, beroende på vilkendera du väljer. Betalningen visas på kontot inom 2-3 arbetsdagar efter redovisningsdagen och betalas av ePassi Payments Oy. Lägsta inbetalning är 50 €, om inte annat avtalats. Tjänsteleverantören ska försäkra sig om att kontoinformationen som meddelats i ePassis onlinetjänst är uppdaterade. Kontoinformation kan granskas genom att logga in på ePassi-tjänsten med företagsanvändarnamnet. Den aktuella serviceavgiften har dragits av från betalningen.

Tjänsteleverantören måste uppdatera adressinformationen, kontaktinformationen och kontonumret i vår onlinetjänst. Inget nytt kontrakt behövs.

När FO-numret ändras måste verksamhetsstället registrera sig på nytt som tjänsteleverantör.

Denna betalningsmetod används inte av restauranger.

Logga in på ePassis webbtjänst med leverantörens kod (nummerserie) och välj “Gör en engångsbetalning” i menyn. Fyll i de obligatoriska fälten, tryck på "Betala” och debiteringen utförs. OBS! Kom ihåg att kontrollera kundens identitet!

REKOMMENDATION: Samma ingrepp kan göras av kunden om hen har tillgång till ePassis app. Med den kan kunden själv betala summan och få kvitto till appen, vilket visas för betalningens mottagare.

Leverantörerna har alltid två användarnamn, med vilka du kan granska och ändra företagets eller verksamhetsställets uppgifter. Varje verksamhetsställe har ett företag bakom sig, med vilket ePassi avtalat om förmedling av betalningarna.

  1. Företagets, d.v.s. leverantörens användarnamn (användarnamnet i textform). Informationen som visas under tjänsteleverantören är endast synlig för ePassi och företaget. I uppgifterna ingår bl.a. allt material som behövs i bokföringen. Företagets ledning har tillgång till uppgifterna. Via företagets användarnamn är det möjligt att hantera även verksamhetsställets information.
  2. Verksamhetsställets användarnamn (användarnamnet en sifferserie). Under verksamhetsstället hittar du den information som visas för kunder. Dessutom ser du dagens transaktioner, det material som behövs för att räkna kassan och verifieringskoder. Den här kan användas av personalen på verksamhetsstället.

Båda användarnamnen kan ta emot en engångsavgift för Sport, Kultur och Välmående av kunden.

Betalningarna behöver inte bekräftas separat. Kvittot som kunden mottagit via ePassi-appen eller ett sms är en verifikation för betalning. Båda kvittona visar kundens namn, det betalade beloppet och tidpunkten, samt tjänsteleverantörens namn och identifikation.

Det går att skapa snabbval för några priser. Vänligen meddela oss via e-post, telefon eller med en supportbegäran om ditt leverantörsnamn och hur många färdiga prisgrupper du ytterligare behöver.

Se animationen om hur ett giltigt kvitto över en betalning via ePassi-appen ser ut.  Om ePassi-logon inte rör sig är kvittot inte giltigt. Kvittot är giltigt i 15 minuter efter betalning.

ePassiLogoAnimation

QR-koden finns på ePassis betalningsdekal som du får per post efter att du har registrerat dig som tjänsteleverantör. ePassi aktiverar QR-koden färdigt. Om du inte har en dekal kan den beställas från adressen info@epassi.fi.

I samband med ePassi-betalningstransaktionen (t.ex. Lunch, Sport, Kultur, Välmående) kan kunden göra en kompletterande betalning för att täcka det totala beloppet. Betalning med Personligt Saldo görs med ePassis applikation. Kvittot som kunden visar i ePassi-appen inkluderar en specifikation över hur det totala beloppet fördelas mellan betalningstransaktionen och den kompletterande betalningen. Betalningen redovisas till tjänsteleverantören som andra betalningar.

Aktuella serviceavgifter och kommission finns på Tjänsteleverantörernas registreringssida, nederst på sidan under
" Sopimusehdot", avtalsvilkor.

 

Du kan annullera en felaktig betalningstransaktion själv via ePassis onlinetjänst, om det gått mindre än en timme efter betalningen skett.

 

Logga in på ePassi-onlinetjänsten med verksamhetsställets eller tjänsteleverantör användarnamnet. Välj "Dagens köp" så får du en lista över betalningstransaktioner som gjorts idag. När du väljer "Avbryt" på den felaktiga betalningens rad, så kommer betalningen att annulleras och summan att återföras till kundens ePassi-konto.

 

Om mer än en timme har gått sedan den felaktiga betalningen skett, kan du annullera betalningen genom att skicka e-post till info@epassi.fi, meddelandet bör innehålla följande information om den felaktiga betalningen:

-Tidpunkt

-Summa

-Kundens namn 

-Telefonnummer  

Vi bekräftar per e-post när betalningstransaktionen annullerats.