Enkel och smart betalning med ePassi

Enkel betalningsmetod som tar hänsyn till både användarnas behov och är enkelt för leverantören. Bekanta dig med vår bekvämaste betalningsmetod!

  • Hitta ditt favoritställe i sökmotorn.
  • Berätta på hos leverantören att du betalar med ePassi.
  • Genomför din betalning.
  • Kom ihåg att det handlar om en personlig förmån. Av skatterättsliga skäl kan man därför inte betala tjänster för andra användare än sig själv.Var beredd att styrka din identitet vid betalning, alla betalningsmetoder i systemet kommer att berätta förmånstagarens namn för betalningsmottagaren.
  • Betala endast på plats, på kvittot som visas vid kassan syns giltighetstid, så visa kvittot i kassan omedelbart efter betalning. Om kvittots giltighetstid har löpt ut, är servicestället inte skyldig att godkänna betalningen.

Med ePassi betalar man i huvudsak genom att använda mobilapplikationen. Om du inte använder en smartphone, kan du som alternativ betala genom ett sms (lunchbetalningar) eller genom att ringa servicenumret (träning). Största delen av tjänsteleverantörer av sport - och kultur skapar en betalning genom att fråga ditt telefonnummer och identifierar dig med det. Med utförda betalningar genom vår onlinetjänst blir det dessutom möjligt att handla hos de tjänsteleverantörer som inte har en kassaapparat eller som normalt fakturerar sina kunder.

Genom att söka på en leverantör ser du vilka leverantörer som accepterar betalning med ePassi, i alla betalningssituationer talar systemet om förmånsanvändarens namn för leverantören, vilket innebär att din identitet kan kontrolleras.

Ditt användar-ID och lösenord för mobilbetalning med ePassi-appen är samma som för onlinetjänsten.

Genom att söka tjänsteleverantör ser du vilken betalningsmetod varje tjänsteleverantör har valt, Tjänsteleverantören kan alltid se användarens förmånsrättigheter utifrån deras namn.

Alla arbetsgivare kommer att via e-post få vidare information, som de kan distribuera, med detaljerade betalningsinstruktioner.

Betalningsmetoder

Mobilbetalning: betalning med appen
- Lunch och Sport & Kultur

SMS: alternativ betalningsmetod för alla telefoner
- Lunch och Sport & Kultur (Om du inte har en smart phone, kan du även betala med genom att skicka ett SMS till numret 050 902 3456. Ange anläggningens ID, mellanslag och belopp, t.ex. ”39097 9,80” . Anläggningens fem siffriga ID får du från kassan)

Engångsbetalning: betala med hjälp av telefonnumret
- Sport & Kultur

Olinebetalning: skapa betalning i ePassis onlinetjänst
-Typiskt för deltagaravgifter i evenemang och träningsavgift i idrottsföreningar samt kursavgifter inom kultur.

Betalning genom telefonsamtal: (det var här allt startade) ring till ePassis servicenummer där man anger leverantörens kod som står på prislistan, kvitto via SMS.
– Sport och Kultur (utgående betalningsmetod, appen kommer att ersätta denna)