Nordens första och populäraste mobila betaltjänst för personalförmåner

ePassis kunder finns inom statlig förvaltning, börsnoterade företag,städer och kommuner samt stora och små arbetsgivare.

Ta i bruk

En ePassi-app, alla förmåner

En unik multi-plånbokslösning som omfattar alla utvalda förmåner.

 • ePassi Lunch

  Lunchförmån för personalen, som automatiserar alla betalningar för alla parter

  Finlands förmånligaste och enklaste betalningslösning av lunchförmåner. Lunchförmåner utan tilldelning av sedlar, laddningar eller kontanter. Automatiskt. I realtid.

  Läs mera om förmånen
 • Sport & Kultur

  En tränings- och kulturförmån, som inte ger administrations svettpärlor

  Marknadens effektivaste befrämjare av friskvård för anställda. Den eliminerar administration av förmåner och svinn.

  Läs mera om förmånen
 • ePassi Pendling

  Lätt och grön transport

  ePassi Pendling automatiserar hela processen för administrationen av personbiljettförmån. Det finns inga dolda kostnader eller förluster i användningen, eftersom de kostnader som uppstår för arbetsgivaren grundar sig på den faktiska laddningen av resekortet.

  Läs mera om förmånen
 • ePassi Välmående

  Främjar välbefinnandet för hela personalen

  Arbetsgivare har möjlighet att erbjuda ett brett utbud av olika välmåendetjänster utanför företagshälsovården. Denna trend växer kraftigt och anledningen till det är, en större medvetenhet om hur viktigt personalens välbefinnande är även för företagets välfärd och dess ekonomiska resultat.

  Läs mera om förmånen

Automatiserad administration

Inga beställningar, väntetid, eller behov av fysisk distribution av förmånsedlar. Rapportering av förmåner i realtid, även automatiserat upprätthållande av anställda.

Kapitalet används efter den verkliga användningen

Pengarna finns där de verkligen ska vara, betalning överförs direkt till tjänsteleverantörens konto, för tjänster som använts av den egna personalen.

Inget svinn

Arbetsgivaren betalar inte för outnyttjade förmåner eller saldoöverföringar.

Därför har de valt ePassi – Börja använda ePassi direkt

Ni kan installera och börja använda ePassi på några timmar och de anställdas förmåner finns tillgängliga direkt! Tack vare ePassis långa erfarenhet och stora kundbas hittar vi på ett flexibelt sätt alltid det förmånligaste och lämpligaste sättet för arbetsgivare att ge personalförmåner enligt skatteriktlinjerna. I samband med införandet hjälper vi i alla stadier till med kommunikationen till personalen för aktivering av förmånerna.

Ta ePassi i bruk

Arbetsgivare - fråga mer om ePassi