Den första mobila betalningslösningen för personalförmåner i Norden sedan 2008

Bredaste leverantörsnätverket för mobilbetalning i Norden, med 30 000 tjänsteleverantörer.

Varför är ePassi så populärt?

Eftersom arbetsgivarens investeringar används för det ändamål som avsetts, utan svinn och dyr förvaltning.

21 000 tjänsteleverantörer i Finland

Service med hög kvalitet och ett brett produktutbud

Stora besparingar för arbetsgivare

Lätt att använda och alltid tillgängligt

 • ePassi Lunch

  Lunchförmån för personalen, som automatiserar alla betalningar för alla parter

  Finlands förmånligaste och enklaste betalningslösning av lunchförmåner. Lunchförmåner utan tilldelning av sedlar, laddningar eller kontanter. Automatiskt. I realtid.

  Läs mera om förmånen
 • Sport & Kultur

  En tränings- och kulturförmån, som inte ger administrations svettpärlor

  Marknadens effektivaste befrämjare av friskvård för anställda. Den eliminerar administration av förmåner och svinn.

  Läs mera om förmånen
 • ePassi Pendling

  Lätt och grön transport

  ePassi Pendling automatiserar hela processen för administrationen av personbiljettförmån. Det finns inga dolda kostnader eller förluster i användningen, eftersom de kostnader som uppstår för arbetsgivaren grundar sig på den faktiska laddningen av resekortet.

  Läs mera om förmånen
 • ePassi Välmående

  Främjar välbefinnandet för hela personalen

  Arbetsgivare har möjlighet att erbjuda ett brett utbud av olika välmåendetjänster utanför företagshälsovården. Denna trend växer kraftigt och anledningen till det är, en större medvetenhet om hur viktigt personalens välbefinnande är även för företagets välfärd och dess ekonomiska resultat.

  Läs mera om förmånen