Suuri henkilöstöetututkimus 2023. 

Laaja Suomea ja Ruotsia yhdistävä kyselytutkimus kartoitti sekä työntekijöiden että työnantajien näkemyksiä henkilöstö- ja työsuhde-eduista, niiden arvosta ja aidoista valintatilanteista. Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2023 monesta eri lähteestä kootuilla ja validoiduilla vertailukelpoisilla vastaajajoukoilla. Epassin mahdollistaman hankkeen toteutti Aalto-yliopiston tutkijatiimi, jota johtivat professori Pekka Mattila ja tutkijatohtori Juho-Petteri Huhtala.

Tutkimusraportti nyt ladattavissa.


Laajaan kyselytutkimukseen vastasi kattavasti Suomessa ja Ruotsissa miltei 1 200 työntekijää ja 280 työnantaja-asemassa olevaa avainpäättäjää organisaatioista, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä.

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin:

  • Miten työntekijät ja työnantajat priorisoivat ja arvottavat henkilöstöetuja?
  • Miten työnantajat voivat tukea hyvinvointia edistävien rutiinien luomista, ylläpitoa ja kehittämistä kertaluontoisten toimenpiteiden sijaan?
  • Miten työnantajat voivat tehdä työpäivistä mukavampia ja helpompia työntekijöilleen?

 

Lataa tutkimusraportti täyttämällä lomake.

Lataa kattava tutkimusraportti tästä.