3 asiaa, jotka yhdistävät maailman parhaita työpaikkoja.

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

Viimeisten parin vuoden aikana lukuisat työntekijät ovat alkaneet miettiä yhä enemmän sitä, mitä he työpaikaltaan odottavat. HR-päättäjät ja johtajat ovatkin kohdanneet ennennäkemättömiä haasteita yrittäessään pitää kiinni työntekijöistään. Pandemia-aika ja sen jälkeinen inflaatio ovat muuttaneet valtavan monia asioita, mihin kaikki eivät ole sopeutuneet yhtä hyvin. Tämä näkyy heikentyneenä työhyvinvointina monin tavoin.

Miten maailman parhaat työpaikat ovat ratkaisseet nämä isot haasteet? Otimme asiasta selvää, ja kävi ilmi, että maailman parhaat yritykset tekivät erityisesti kolme asiaa erinomaisen hyvin vuonna 2022. Sinunkin HR-ammattilaisena tai johtajana kannattaa pohtia näitä seikkoja sen kannalta, voitko niiden avulla luoda houkuttelevan työpaikan, johon työntekijäsi haluavat sitoutua pitkäksi aikaa.

BLOG 3 things the worlds best workplaces share hero

Millainen HR-vuosi 2022 oli?

Vuosi 2022 oli vähintäänkin tapahtumarikas. Pandemian jälkivaikutukset leimasivat HR-maailmaa: työtavat oli sovitettava hybridityöskentelyyn ja suuri irtisanomisaalto sekä korkea henkilöstön vaihtuvuus asettivat suuria haasteita yrityksen strategiassa onnistumiselle. Monet yritykset pääsivät taas vauhtiin ja pystyivät kasvattamaan liikevaihtoaan kahden vuoden alamäen jälkeen.

Mutta mitä pidemmälle vuosi eteni, sitä enemmän maailman kriisit alkoivat vaikuttaa työpaikkoihin. Välitön sota, kiihtyvä inflaatio ja sen myötä nousevat elinkustannukset – etenkin energian ja ruuan osalta – asettivat työnantajille yhä korkeampia vaatimuksia. Työnantajien täytyi taistella nousevia kustannuksia vastaan, ja huolehtia samalla siitä, etteivät mielenterveyden sairaudet pääse yleistymään työntekijöiden keskuudessa. Kaikki tämä johtajien piti hallita samalla, kun he koittivat hankkia menetettyä liikevaihtoa takaisin kahden vuoden pandemian jälkeen.

Vuosi 2022 oli täynnä monenlaisia haasteista. Niistä huolimatta monet työnantajat ovat onnistuneet luomaan menestyviä työpaikkoja, joiden henkilökunta on sitoutunut työhönsä ja tekee erinomaista tulosta.

 

Mikä yhdistää maailman parhaita työpaikkoja?

Great Place to Work tekee joka vuosi tutkimuksen, jossa selvitetään, mitkä työpaikat ovat maailman parhaita. Tutkimuksen tulokset perustuvat tuhansiin kyselyihin, joissa työntekijät voivat arvioida työnantajaansa.

Mitä yhteistä maailman parhailla työpaikoilla oli vuonna 2022? Tutkimus nostaa esiin kolme tekijää, jotka ovat yhteisiä maailman parhaille työpaikoille. Näitä periaatteita sinun kannattaa pohtia huolella ja miettiä, miten voisit soveltaa niitä omaan HR- ja johtamistyöhösi.

 

1. Investoi hyvinvointiin.

Korona-aikana suomalaisten työhyvinvointi on heikentynyt monin tavoin. Erityisesti nuoret (alle 36-vuotiaat) työntekijät voivat töissä aiempaa huonommin kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Tämän seurauksena nuoret eivät samaistu työpaikkaansa – ja he ovat vanhempia kollegoitaan valmiimpia irtisanoutumaan. 

Maailman parhaat työpaikat investoivat työntekijöidensä hyvinvointiin esimerkiksi tarjoamalla hyvinvointia edistäviä työsuhde-etuja. He myös järjestävät hyvinvointiohjelmia, jotka keskittyvät erityisesti työntekijöiden mielenterveyden ja resilienssin eli psykologisen palautumiskyvyn tukemiseen. 

2. Tarjoa joustavuutta.

Työntekijät odottavat tänä päivänä, että heidän työnantajansa tarjoaa joustavuutta mahdollisuuksien mukaan. Joustavuus voi tarkoittaa liukuvaa työaikaa, etätyömahdollisuutta tai sitä, että työntekijät voivat itse suunnitella omat työvuoronsa. Maailman parhaat työpaikat siis antavat työntekijöilleen vapauksia vaikuttaa siihen, missä, miten ja kenen kanssa he työskentelevät.

Joustavuus tarkoittaa myös sitä, että yritys pystyy mukautumaan nopeasti ympäristön muutoksiin. Muutoksissa onnistuminen saa työntekijät luottamaan siihen, että heidän työnantajansa on oikealla tiellä ja pystyy selviämään haasteesta kuin haasteesta.

3. Edistä tasa-arvoa.

Oikeudenmukainen palkka ja reilut etenemismahdollisuudet uralla ovat tärkeitä tekijöitä tasa-arvoisen yrityskulttuurin kannalta. Rahaan liittyvä tasa-arvoisuus ei kuitenkaan yksinään riitä. Maailman parhaiden työpaikkojen työntekijät nimittäin kokevat saavansa korkealle arvostamaansa tunnustusta työstään. Lisäksi he pitävät esihenkilöitään vilpittömästi myötätuntoisina.

Jotta pystyt johtajana tai esihenkilönä kohtaamaan erilaiset työntekijäsi aidosti heille kulloinkin sopivalla tavalla, sinun on sitouduttava monimuotoisuuteen, tasa-arvoon, osallisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen.

 Ehkä henkilöstöetujenkin on aika kehittyä. Epassilta saat kaikki edut yhdestä paikasta.

Epassi auttaa yrityksesi alkuun hyvinvointiin investoimisessa.

Ehkä helpoin tapa aloittaa työntekijöidesi hyvinvointiin investointi – tai kehittää jo aloitettuja käytäntöjä – on selvittää, millaiset työsuhde-edut sopisivat juuri teidän yrityksellenne. Epassilta löytyy markkinoiden kattavimmat palvelut, joilla voit järjestää kaikki verovapaat työsuhde-edut helposti yhden kumppanin kanssa – ja ilman turhia kuluja.

TUTUSTU EPASSIIN TYÖNANTAJALLE

Aiheet:HyvinvointiHenkilöstöedutTyönantajamielikuva

Lisää vinkkejä Epassilta:

Valitse henkilöstöetu, jonka työntekijät oikeasti haluavat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset palkansaajat haluavat eniten henkilöstöetuja, jotka kohdistuvat fyysiseen hyvinvointiin (kuten kuntosaliharjoitteluun tai hierontaan), kulttuurielämyksiin sekä ravitsemukseen ja lounaaseen.

Nämä kaikki saat järjestettyä helpoiten Epassilla. Ehkä siksi jo miljoona suomalaista epassittaa ostoksiaan yli 39 000 palveluntarjoajan verkostossamme.

TYÖNANTAJA: TUTUSTU MAHDOLLISUUKSIIN

WEBSITE FI B2B ads LP 2024 featured img@1.5x