Takaisin töihin, takaisin lounaalle!

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

People at buffet 1600x800 gradient

Koronapandemia on aiheuttanut suomalaiselle lounasmarkkinalle merkittäviä haittoja. Ravintola-alalle on koitunut mittavia taloudellisia menetyksiä, ja kuluttajien lounastottumukset ovat muuttuneet epäterveellisemmiksi. Samalla suomalaisilta jää lounasetua käyttämättä yli 500 miljoonan euron arvosta.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut miljoonien suomalaisten elämään. Merkittävimpiä koronaviruksen ja sen torjumiseksi tehtyjen rajoitustoimien seuraukset ovat olleet mm. ravintola-alalla. Markkinassa on nähtävillä kaksi suurta ongelmaa:

  1. Ravintola-alalle on koitunut koronapandemiasta valtavat menetykset
  2. Kuluttajien lounastavat ovat muuttuneet ravitsemuksellisesti ja henkisesti epäterveellisemmiksi

Osa näiden ongelmien ratkaisua on saada suomalaiset taas käyttämään lounasetuaan. Lounasedun käytön kasvu toisi merkittävästi lisää liikevaihtoa ravintola-alalle, sekä parantaisi suomalaisten työikäisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Näistä syistä johtuen Epassi ja Eazybreak haluavat yhdessä kannustaa jokaisen suomalaisen takaisin lounaalle. Työnantajilla on tässä tärkeä rooli, sillä heidän pitää kannustaa työntekijänsä takaisin lounaalle heidän palatessaan toimistoille.

Ongelma 1: Ravintola-alalle koronapandemiasta valtavat menetykset

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennusteen mukaan majoitus- ja ravitsemistoimialan liikevaihto laski vuonna 2020 29 %. Tämä tarkoittaa noin 2,2 miljardin euron pudotusta verrattuna vuoteen 2019. Liikevaihdon romahtaminen toimialalla on aiheuttanut huomattavan paljon lomautuksia ja irtisanomisia lukuisissa alan yrityksissä. Toipuminen tilanteesta vie Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan ainakin 2 vuotta.

Jatkuvasti muuttuva koronatilanne ja sen torjumiseksi tehtävät rajoitustoimet aiheuttavat ravintoloiden toimintaan jatkuvasti lisää epävarmuutta. Lomautuksia ja irtisanomisia joudutaan valitettavasti tekemään edelleen. Ravintoloihin kaivataan siis kipeästi lisää asiakkaita.

 

Ongelma 2: Lounastavat muuttuneet epäterveellisemmiksi

Reetta Kaarnakorven vuonna 2021 valmistuneen pro gradu -tutkielman mukaan ennen koronapandemiaa 90 % suomalaisista söi lounaan kollegoidensa kanssa. Etätöissä vain 20 %:lla suomalaisista on lounasseuraa. Lisäksi kotona syödään aiempaa epäterveellisempiä aterioita ja ateriarytmi on monelle pelkkä muisto. Moni heikentää tilannetta entisestään tekemällä töitä tai selaamalla älypuhelimen uutisvirtoja syödessään, jolloin aivomme eivät saa kaipaamaansa hengähdystaukoa. 

Lounastauko toimii siis terveellisen aterian nauttimisen lisäksi myös tärkeänä tukena henkiselle hyvinvoinnillemme. Ruotsalaisessa Lund University -yliopistossa väitöskirjaansa tekevän Lina Ejlertssonin mukaan lounastauko on erityisen tärkeä hetki yhteenkuuluvuuden tuntemiseksi ja tuen saamiseksi työtovereilta.

Lounastauolla voimme oppia tuntemaan kollegoitamme työpaikan ulkopuolella, minkä kautta luomme tiiviimpiä suhteita keskenämme. Voimme myös keskustella mieltämme askarruttavista tilanteista ja etsiä yhdessä ratkaisuja hankaliin ongelmiin. Kun keskustelemme keskenämme ties mistä, aivomme palautuvat aamupäivän rasituksesta ja olemme iltapäivällä luovempia ja tuottavampia.

 

Suomalaisilta jää tänä vuonna lounasetua käyttämättä yli 500 milj. euroa

Lounasetu on vakiinnuttanut asemansa Suomessa vuosikymmenien aikana. Koronaviruspandemia ja erityisesti ravintolatoiminnalle asetetut toimintarajoitukset ovat kuitenkin vaikuttaneet merkittävästi lounasedun käyttöön.

Vuoden 2020 alussa lounasedun käyttö laski 70 %. Tilanne on sittemmin parantunut, mutta alalla ei olla missään nimessä palattu koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Epassin arvion mukaan suomalaisilta kuluttajilta jääkin tänä vuonna lounasetua käyttämättä yli 500 miljoonan euron arvosta. Summa on merkittävä, ja sen saaminen ravintoloiden käyttöön auttaisi toimialaa palautumaan koronakriisistä.

 

Kun työntekijät palaavat työpaikalle, palatkaa myös lounasravintolaan

Kun työntekijänne palaavat työpaikoille, työnantajien kannattaa muistuttaa heitä käyttämään lounasetua fiksusti. Näin työnantaja voi kannustaa työntekijöitään pitämään terveellisemmän ateriarytmin, tekemään luovempia ratkaisuja ja pysymään virkeänä koko työpäivän.

Alueellisten koronarajoitusten salliessa työntekijöiden kannattaa lounastaa pienissä ryhmissä. Kollegoiden kesken voidaan keskustella mieltä askarruttavista asioista ja parantaa tiimin jäsenten välistä luottamusta ja yhteistyötä. Samalla työntekijät tukevat kipeästi asiakkaita kaipaavia ravintola-alan yrityksiä omalla pienellä panoksellaan.

Jos jokainen suomalainen, jolla on lounasetu käytössä, söisi syys-joulukuun 2021 aikana ravintoloissa yhden lounaan nykyistä enemmän kuukausittain, ravintola-alalle saataisiin kiertoon vähintään 60 miljoonaa euroa.

Pienelläkin teolla on siis suuri merkitys. Miettikää teidänkin yrityksessänne, mitä ravintoloita tukisitte tässä kuussa käyttämällä lounasetuanne – ja kehota naapuriyrityksiäkin toimimaan samoin.

 

Epassi Lounas joustaa hybridityön vaatimuksiin

Epassi Lounas on nykyaikainen vaihtoehto lounasseteleille ilman maksuvälineiden jakelua tai prepaid-latauksia. Epassilla ravintoedun voi järjestää avoimena lounaana, sopimuslounaana tai nämä yhdistävänä hybridinä.

Hybridilounas palvelee erityisen hyvin keskisuuria ja suuria työnantajia, joiden henkilöstö työskentelee jatkossa osin toimistolla ja osin kotona. Hybridi on taloudellisesti kannattavampi ratkaisu kuin etukäteen lunastettavat lounassetelit tai maksukortit, koska hävikkiä ei ole. Epassissa työnantaja maksaa vain käytetyistä eduista, eli edun kustannukset muodostuvat täsmälleen maksettujen aterioiden perusteella.

Tutustu Epassi Lounaaseen >

Jaa uutinen:

Aikaisemmat ePassi-uutiset: