Tutkimus: Haastava taloustilanne heijastuu työsuhde-etuihin.

Kirjoittanut Sanni Seppänen

lunch in your pocket slawek gebs website

 

LATAA TULOKSET

 

Laaja Suomessa, Ruotsissa, Briteissä ja Italiassa toteutettu kyselytutkimus kartoitti jo toista kertaa sekä työntekijöiden että työnantajien näkemyksiä henkilöstö- ja työsuhde-eduista, niiden arvosta ja aidoista valintatilanteista. Tutkimus paljastaa merkittäviä eroja maiden välillä suhteessa työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen ja henkilöstöetuihin. Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2024 monesta eri lähteestä kootuilla ja validoiduilla vertailukelpoisilla vastaajajoukoilla. 

Kaikissa kohdemaissa edut koetaan erittäin tärkeinä ja vain yksi kymmenestä työntekijästä pitää niitä merkityksettöminä. Erityisen kuvaavaa onkin, että neljä viidestä työntekijästä olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa samassa roolissa ja samalla kiinteällä palkalla, jos edut uudella työnantajalla olisivat selkeästi paremmat. Etenkin Suomessa näiden työntekijöiden määrä on noussut viime vuodesta ja Briteissä vaihtoon oli valmiita jopa yhdeksän kymmenestä.

”Tulokset kuvaavat henkilöstöetujen vakiintunutta asemaa työntekijöiden keskuudessa. Etenkin tilanteessa, jossa suomalaisten yritysten kilpailukyky rakentuu lähinnä osaavan henkilöstön varaan, on tärkeää investoida työntekijöiden hyvinvointiin, joka tutkimuksen mukaan lisää näiden sitoutumista työhönsä merkittävästi.”, kommentoi Aalto-yliopiston vieraileva tutkija Elina Koivisto tuloksia.

Kuitenkin vain alle puolet (47,7%) suomalaisista työntekijöistä on tyytyväisiä tarjottuihin työsuhde-etuihin. Niinikään alle puolet heistä (44,6%) kokee, että työnantaja tukee heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja vain kolmannes (32,%) sanoo työnantajan tukevan hyvinvoinnin henkistä puolta.

Haastava taloustilanne heijastuu kuitenkin myös yritysten suunnitelmiin panostaa etuihin. Tutkimuksen mukaan niiden työnantajien määrä, jotka suunnittelevat kasvattavansa panostuksia henkilöstöetuihin, on romahtanut. Vuonna 2023 jopa puolet (49,3%) yrityksistä ilmaisivat aikeensa nostaa etubudjettia seuraavalle vuodelle, kun tänä vuonna vain reilu kolmannes yrityksistä (37,3%) suunnitteli tekevänsä näin.

Suomalaisten työnantajien suunnitellut korotukset ovat jäämässä merkittävästi jälkeen eurooppalaisesta tasosta. Suunnitellut korotukset ovat keskimäärin 4,5%. Korotukset ovat kuitenkin vielä huomattavasti maltillisempia kuin Ruotsissa (12.9%), Italiassa (17,4%) tai Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (19,1%).

Suomalaiset yritykset sysäävät vastuuta investointien kasvusta osaksi valtiolle. Kolme viidestä työnantajan edustajasta vastasi, että on epätodennäköistä, että henkilöstöetuihin investoitu summa tulee kasvamaan, mikäli etujen verovapaita enimmäisarvoja ei kasvateta. Verovapaiden arvojen kasvattaminen olisi tärkeää myös etuja maksuvälineenä vastaanottavien urheiluseurojen ja kulttuurilaitosten näkökulmasta, kun näiden valtionosuuksia leikataan.

”Suomalaisilla työnantajilla on valtava halu tukea työntekijöidensä hyvinvointia. Heikon taloustilanteen vuoksi liian moni näkee kuitenkin lisäinvestoinnit uhkana mahdollisuuden sijaan. On muistettava, että edut ovat verovapauden ansiosta erittäin kustannustehokkaita. Esimerkiksi lounasetu voi olla työnantajalle jopa 60 % samansuuruista palkankorotusta edullisempi”, summaa Epassin Suomen maajohtaja Niklas Löfgren.

Laajaan kyselytutkimukseen vastasi kattavasti Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneissä Kuningaskunnissa ja Italiassa 2400 työntekijää ja 726 työnantaja-asemassa olevaa avainpäättäjää yrityksistä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä. Epassin mahdollistaman hankkeen toteutti Aalto-yliopiston tutkijoista koostuva Pole Star Advisoryn tiimi, jota johtivat vieraileva tutkija KTT Elina Koivisto ja tutkijatohtori KTT Juho-Petteri Huhtala.

 

Lataa tutkimusraportti.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua vapaasti lataamalla tutkimusraportin.

LATAA TULOKSET

 

Lisätiedot:

Vieraileva tutkija Elina Koivisto, elina.koivisto@aalto.fi, 040 353 8400
Maajohtaja Niklas Löfgren, niklas.lofgren@epassi.com, 044 546 5482

 

Epassi 

Vuonna 2007 Helsingissä perustettu Epassi on henkilöstöetujen mobiilimaksujen markkinajohtaja Pohjoismaissa, Italiassa sekä Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Epassin ainutlaatuinen ja skaalautuva ratkaisu yhdistää kaikki edut yhteen käyttäjäystävälliseen palveluun.

Epassi Groupin palvelu on saatavilla lähes 13 miljoonalle työntekijälle, joista miljoona työskentelee Suomessa. Epassin asiakkaina on yli 13 500 työnantajaa ja kumppaneina 62 000 palveluntarjoajaa. Epassi on johtava fintech-alan yhtiö, jonka Financial Times on palkinnut yhtenä nopeimmin kasvavista yrityksistä Euroopassa vuosina 2022–2024. Talouselämä 500 -selvityksen mukaan Epassin liikevaihdon kasvu vuonna 2023 oli 2. sijalla kuluttajapalvelualoilla Suomessa.

Epassi – Boosting everyday well-being. 
www.epassi.fi

 

Aiheet:HenkilöstöedutTyösuhde-edut

Lisää vinkkejä Epassilta: