Henkilöstöetujen trendit 2022.

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

People connected by lines on a plaza 1200x627

Koronapandemian myötä henkilöstöeduissa on tapahtunut perustavanlaatuisia muutoksia. Yhtenäisten etujen tarjoaminen kapealla sektorilla on vaihtunut työntekijöiden yksilöllisten ja aiempaa laajempien tarpeiden huomioimiseen – ja digitaalisuus on tullut jäädäkseen.

Työnantajat ovat aina kilpailleet lahjakkaimmista työntekijöistä. Viime vuonna kilpailu on kiristynyt entisestään, kun yhä useampi työntekijä on ilmaissut vaihtavansa työpaikkaa. Covid-19 on tuonut karusti esiin, kuinka iso kuilu työntekijöiden ja työnantajien välillä on, sekä kuinka vaikeaa hyvistä työntekijöistä on pitää kiinni. Yksi merkittävimmistä työntekijätyytyväisyyteen, työnantajamielikuvaan ja rekrytointiin vaikuttavista asioista on työsuhde-edut. Työsuhde-eduissa nousi viime vuonna esiin kaksi selkeää trendiä: yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen ja digitaalisuus. Nämä trendit tulevat vahvistumaan entisestään tänä vuonna.

Näiden lisäksi on myös nähtävissä selkeä muutos siinä, miten työnantajat hallinnoivat työsuhde-etuja ja millainen rooli eduilla on osana henkilöstöstrategiaa. Aiemmin työnantajat ovat lähinnä jatkaneet vuodesta toiseen samoilla eduilla, kilpailuttaen niitä toisinaan ennen vuodenvaihdetta halvempien hintojen toivossa. Nykyään eri etuja harkitaan ja kokeillaan jatkuvasti. Niitä myös otetaan joustavasti käyttöön pitkin vuotta, eikä enää ainoastaan vuoden alussa.

 

Fokus yksilöissä.

“Näemme selvästi, että työntekijät ovat huomanneet työsuhde-etujen hyödyt ja vaikuttavuuden aivan uudella tavalla”, kertoo Epassi Finlandin maajohtaja John Lindström. ”Myös työnantajat ovat huomanneet tämän muutoksen työntekijöidensä asenteissa. Työnantajat ymmärtävät nyt, että henkilöstöetuja pitää ajatella jokaisen työntekijän yksilöllisiin tarpeisiin taipuvana kokonaisuutena. Siksi he ovat alkaneet etsiä laajempaa etutarjontaa kuin koskaan ennen.”

Tänä päivänä työntekijät ovat hyvin moninaisia. He edustavat eri sukupolvia ja näkemyksiä työnteosta. Onkin tärkeää, että tarjotut edut ovat arvokkaita sekä työntekijöille että työnantajille.

”Ruotsissa näemme, että monet työnantajat yhdistävät tarjoamiaan etuja. Etuja tarjotaan ehkä vähemmän kuin ennen, mutta käytettävät edut ovat entistä laadukkaampia ja tärkeämpiä työntekijöille. Lisäksi näemme trendin joustavista etuusratkaisuista, joissa työntekijä itse voi mukauttaa tarjottuja etuja omien tarpeidensa mukaisiksi”, sanoo Åsa Severgårdh, Epassi Ruotsin maajohtaja.

 

40-sivuisella henkilöstöetujen käsikirjalla päivität tietämyksesi ajan tasalle.

 

Kiinnostus hyvinvointia kohtaan kasvaa.

Ennen pandemiaa suosituimmat työsuhde-edut Epassin Suomen asiakkaiden joukossa olivat Lounas- sekä Liikunta- ja Kulttuurietu. Nämä edut ovat erittäin suosittuja edelleen, mutta valtavan kasvun ovat tehneet hyvinvointiedut kuten hieronta sekä hammashoito- ja muut terveyspalvelut.

”Pandemian aikana hyvinvointietuja työntekijöilleen tarjoavien työnantajien määrä on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla. Meillä toki oli tätä etua tarjoavia asiakkaita jo ennen pandemiaa, mutta niiden kysyntä on kasvanut korona-aikana räjähdysmäisesti. Tänä päivänä suurin osa asiakkaistamme tarjoaakin hyvinvointiedun työntekijöilleen”, sanoo Epassi Suomen John.

Ruotsissa hyvinvointiedut ovat pysyneet työnantajien useimmiten tarjoamien etujen joukossa. Tämä trendi on ollut nähtävissä jo pitkään, ja se tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Vakuutuksiin, eläkkeisiin ja terveyteen liittyvät henkilöstöedut ovat kasvattaneet kiinnostustaan ja ovat myös suosittuja.

Tutustu hyvinvointietuun

 

Yhä enemmän teknologiaa.

Toinen erittäin näkyvä trendi on siirtyminen yhä digitaalisempiin etuusratkaisuihin, joiden etuna työnantajalle on kustannusten perustuminen etujen todelliseen käyttöön. Suomalaiset työnantajat ovat tulleet tietoisiksi siitä, että käyttämättömistä eduista voi syntyä yritykselle kustannuksia, jotka ovat vältettävissä. Siksi henkilöstöedut halutaan järjestää Suomessa yhä useammin niin, että niiden kustannukset perustuvat etujen todelliseen käyttöön.

Epassin digitaaliset ratkaisut ovat toimineet hyvin tilanteessa, jossa yhteiskunta on toisinaan suljettu, toisinaan avattu. Eduista syntyy työnantajalle kustannuksia vasta, kun työntekijä käyttää niitä. Työnantajien ei myöskään tarvitse stressata fyysisten maksuvälineiden jakelun suhteen, sillä Epassin etuja käytetään työntekijän omalla älypuhelimella.

”Ruotsissa lounasedun järjestäminen paperisilla lounasseteleillä alkoi vähentyä, kun lounaskortti Rikslunchen julkaistiin vuonna 2009. Lounaskortti on syrjäyttänyt paperisetelit lähes täysin. Muutamana viime vuonna mobiilimaksut ovat yleistyneet, kun yhä useammat pankit tarjoavat mahdollisuuden niiden hyödyntämiseen. Tämä trendi näkyy myös, kun toivotamme uudet lounasedun käyttäjät tervetulleiksi omien mobiilimaksujemme pariin”, summaa Epassi Ruotsin Åsa.

 

Turvallisesti töissä toimistolla ja kotona.

Korona-aikana on alettu puhua hybridityöstä, eli siitä että osa työstä tehdään työpaikalla ja osa kotona tai muualla etänä. Epäselvän ja jatkuvasti muuttuvan pandemiatilanteen takia hybridityö tulee varmasti säilymään yleisenä työskentelytapana. Työnantajat miettivätkin nyt, miten työntekijöille taataan turvallinen ja heidän terveytensä varmistava paluu toimistoille.

”Työnantajien kiinnostus koronatestausta ja -rokotuksia kohtaan on kasvussa. Työnantajille on tärkeää huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta. Tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuden nopeisiin ja helppoihin koronatesteihin työnantajat voivat edesauttaa turvallisen työpaikan syntymistä”, kuvailee Epassi Ruotsin Åsa.

Uusi etätyökalusteiden tarve.

Työnantajat ovat huomanneet uuden tarpeen, kun etätyöskentelyn määrä asiantuntijatyössä on kasvanut. Työskentelyolot toimistoilla on yleensä suunniteltu vähentämään fyysistä rasitusta ja huonoja työasentoja eli ergonomiaa. Sen sijaan kotitoimistojamme ei yleensä ole suunniteltu vastaavasti, vaan huonekalut on valittu ihan muilla perusteilla kuin ergonomian kannalta – jos kunnon työpistettä edes löytyy.

Laajamittaisen etätyöskentelyn alettua sekä Suomessa että Ruotsissa nousi esiin tarve varmistaa, että työntekijöillä on kotona kunnon työpiste käytettävissä. Monien kyselyjen perusteella näyttää myös selvältä, että toimistotyöhön ei enää ikinä palata täysimittaisesti. Hyvin varustellun toimiston lisäksi työnantajien tulee siis huolehtia siitä, että työntekijöiden kotitoimistot ovat asianmukaisesti varusteltuja. Tämä voidaan varmistaa tarjoamalla työntekijöille kotitoimistokalusteita. Epassi on mahdollistanut tämän asiakkailleen ErgoSafe-tuotteensa avulla.

”Olemme iloisia siitä, että saimme mahdollisuuden auttaa asiakkaitamme vastaamaan haasteellisena aikana esiin nousseeseen tarpeeseen varustaa heidän työntekijöidensä kotitoimistot. Etätyön suosio ei näytä hiipuvan tulevaisuudessakaan, joten työnantajien kannattaa etsiä hyvän työergonomian kotona varmistava ja helposti hallinnoitava ratkaisu nyt”, selventää Epassi Suomen John.

TUTUSTU ERGOSAFE -TUOTTEISIIN

 

Liikunnan tärkeys.

Korona-aikana liikunnan määrä on vähentynyt. Ruotsalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että joka kolmas ruotsalainen on liikkunut pandemia-aikana aiempaa vähemmän. Neljäsosa on toisaalta liikkunut aiempaa enemmän.

”Liikunnan ja fyysisen harjoittelun on todistettu olevan tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvointimme kannalta. Fyysisellä aktiivisuudella on myös vahva yhteys henkiseen hyvinvointiimme. Siksi on tärkeää tarjota työntekijöille helppo pääsy liikunnan pariin. Näin edistämme henkilöstömme hyvinvointia ja pienennämme sairauspoissaolojen riskiä”, selittää Epassi Ruotsin Åsa.

Ruotsissa valtaosa työnantajista (95 %) tarjoaa jo hyvinvointitukea työntekijöilleen. Siitä huolimatta on tärkeää tehdä aktiivisesti työtä henkilöstöetujen kanssa ja varmistaa, että työntekijät tuntevat hyvin heidän käytössään olevat edut ja myös käyttävät niitä.

 

Henkilöstöedut tulevaisuudessa.

Kilpailu osaavimmista työntekijöistä ei tule hellittämään lähitulevaisuudessa. Siksi henkilöstöetujen ja työnantajamielikuvan tärkeys tulee olemaan jatkossakin monelle työnantajalle keskeistä. Strateginen tapa työskennellä yrityksen etutarjooman kanssa on muuttunut pandemian aikana. Trendiksi on noussut etutarjooman tarkastelu jatkuvasti.

”Olemme nähneet muutoksen siinä, miten työnantajat esittelevät uusia työsuhde-etuja henkilöstölleen. Aiemmin valtaosa työnantajista esitteli uuden palvelutuottajan tai henkilöstöedun aina vuoden alussa. Nyt muutoksia tehdään halukkaammin mihin tahansa vuodenaikaan tahansa. On vaikeaa sanoa mistä tämä muutos johtuu. Yksi syy saattaa olla se, että työnantajien on täytynyt kyetä mukautumaan nopeasti muuttuviin työntekijöiden tarpeisiin sekä toistuviin yhteiskunnan sulkutiloihin”, pohtii Epassi Suomen John.

Kun mietitään miten työnantaja voi kehittää työnantajamielikuvaansa ja houkutella parhaita osaajia, on tärkeää pitää henkilöstöedut mielessä. Pitää pohtia, mitkä edut ovat arvokkaimpia sekä työnantajan että työntekijän kannalta.

”Lounasetu on ollut Suomessa yksi suosituimmista työsuhde-eduista jo kauan. Se on edelleenkin erittäin arvostettu asiakkaidemme ja heidän työntekijöidensä joukossa”, jatkaa Epassi Suomen John.

”Tasapainoisen ja työnantajan arvojen ja identiteetin mukaisen etuuspaketin tarjoaminen tulee olemaan keskeistä vahvan työnantajabrändin ja osaajien houkuttelun kannalta”, summaa Epassi Ruotsin Åsa.

 

 

Epassin digitaaliset ratkaisut sopivat erinomaisesti uuden normaalin kohtaamiseen: ne ovat täysin digitaalisia, tukevat olemassa olevia etuusmalleja ja niiden kustannukset perustuvat todelliseen etujen käyttöön. Epassin ollessa johtava henkilöstöetujen tarjoaja Pohjoismaissa, pyrimme kaikin voimin jatkamaan kasvua ja vastaamaan asiakkaidemme ja heidän työntekijöidensä tarpeisiin. Edelläkävijänä olemme ylpeitä kehittyneistä teknologisista ratkaisuistamme ja kiihdytämme teknologista kehitystämme, tullaksemme yhä paremmiksi.

TUTUSTU EPASSIIN TYÖNANTAJALLE

Aiheet:MobiilimaksaminenHenkilöstöedut

Jaa uutinen:

Aikaisemmat ePassi-uutiset: