Lounasruokailu Suomessa 2022.

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

Suomalaisten lounaskäyttäytyminen muuttui koronapandemian aikana 2020–2021 monin tavoin. Etätöiden suosio kasvoi ja vakiintui, jolloin lounastauko menetti asemaansa päivän tärkeimpänä sosiaalisena hetkenä. Nyt suomalaisten lounastavat ovat vakiintuneet uuden hybridityön mukaisiksi – ja kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta tukeviksi.

Nuori nainen ottaa buffetista ruokaa lautaselle ja hymyilee kameralle.

 

Miksi lounastauosta kannattaa tehdä sosiaalinen?

Lunch and work friendsTutkimusten mukaan läheiset ystävyyssuhteet parantavat työntekijöiden tuottavuutta, kannattavuutta, työtyytyväisyyttä ja pysyvyyttä. Koronapandemian jälkeen työystävyyden positiiviset vaikutukset ovat vain korostuneet, koska yksinäisyyden tunne on yleistynyt etä- ja hybridityön kasvun myötä huolestuttavan paljon.

Johtajien pitää katkaista yksinäisyyteen ajava trendi, koska sosiaalisen kanssakäynnin ja työystävien puute voi tehdä työn tekemisestä kurjaa ja surkeaa. Se puolestaan heikentää työn tuottavuutta ja työntekijöiden pysyvyyttä. Kun työntekijällä on läheinen ystävä työpaikalla, hän on valmiimpi suosittelemaan yritystä muille työpaikkana, pysyy todennäköisemmin yrityksessä töissä pidempään ja on yleisesti tyytyväisempi työpaikkaansa.

Miten sitten voit työnantajana kannustaa työntekijöitäsi luomaan liiketoiminnallesi positiivisen kierteen mahdollistavia ystävyyssuhteita? Pakotus ei toimi, vaan työntekijöillä pitää olla keinoja luoda ystävyyssuhteita luonnollisesti.

Yksi tehokas tapa on antaa työntekijöiden järjestää keskenään kasvokkaisia tapahtumia ja tapaamisia, kuten yhteisiä lounashetkiä. Työnantajat voivat edesauttaa työntekijöidensä yhteisiä lounashetkiä esimerkiksi tarjoamalla heille lounasedun. Sen käyttöönottoa varten sinun on hyvä tietää, miltä lounasruokailu näytti Suomessa vuonna 2022 ja mikä lounasedun rooli siinä oli. Tämä selviää, kun jatkat lukemista.

 

Ravintoloissa ruokailtiin 2022 lähes yhtä usein kuin ennen koronaa.

Taloustutkimuksen kesäkuussa 2022 julkaiseman Suomi Syö -tutkimuksen mukaan vain noin 25 % suomalaisista arvioi vähentävänsä ravintolaruokailua. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Kantarin toteuttama ravintolaruokailun trenditutkimus osoitti vain neljä kuukautta myöhemmin, että suomalaiset ruokailivat ravintoloissa jo lähes yhtä usein (3,3 kertaa kahdessa viikossa) kuin ennen korona-aikaa (3,6 kertaa).

Tuoreet ravintolaruokailuun liittyvät tutkimukset osoittavat, että suomalaiset ovat palanneet ravintoloihin. Mutta miltä yrityspäättäjille olennaisen lounasruokailun tila näyttää vuoden 2022 valossa? Otimme asiasta selvää ja tarkastelimme Epassin lounasedun käyttötilastoja. Esiin nousi kolme havaintoa: työpaikkalounas painottui aiempaa enemmän keskelle viikkoa, kuljetuspalvelut ja ruokakaupat otettiin osaksi arkea ja henkilöstöruokalat palauttivat kansansuosionsa.

 

Suomalaiset lounastavat alku- ja loppuviikosta etänä, keskellä viikkoa työpaikalla.

Lunchtime trends 2022 summaryHavaitsimme vuonna 2022, että lounasmaksut jakautuvat hieman tasaisemmin eri kellonaikoihin. Valtaosa Epassin lounasmaksuista tehdään kuitenkin edelleen lounasaikaan (klo 11.00 – 13.00). Tämä viittaa siihen, että lounasedun käyttötavat ovat juurtuneet syvälle asiakkaidemme parissa, sekä siihen, että lounasaika on vakiinnuttanut arvonsa yhteiskuntamme kokemista epävarmoista ajoista huolimatta.

Ennen korona-aikaa lounasetua käytettiin eniten tiistaisin ja lähes yhtä paljon maanantaisin, ja keskiviikosta alkaen lounassetelien käyttö pieneni joka päivä loppuviikkoa kohden. Nyt lounasetua käytetään eniten keskiviikkoisin. Tiistaisin ja torstaisin lounastetaan hieman vähemmän kuin keskiviikkoisin, mutta suunnilleen yhtä paljon toisiinsa verrattuna.

Lounasedun käyttötilastojemme mukaan vaikuttaa siltä, että työntekijöistä suuri osa on etätöissä työviikon alussa ja lopussa. Etäpäivinä lounasseteleitä käytetään kyllä, mutta harvemmin kuin toimistopäivinä. Keskellä viikkoa olemme useimmiten toimistolla ja vietämme viikon tärkeimmät sosiaaliset hetket lounastamalla kollegoiden seurassa.

 

Kuljetuspalvelut ja ruokakaupat vakiinnuttivat paikkansa arkiruokailussa.

Lunch places 2022Ruoan kuljetuspalvelu Wolt nousi korona-aikana Epassin suosituimmaksi lounasedun käyttökohteeksi. Wolt säilytti asemansa vuonna 2022 ja oli Epassin käyttäjien suosituin lounaskohde. Vuonna 2022 aloitimme yhteistyön myös paljon toivotun Foodoran kanssa. MaRa ry:n mukaan kuljetuspalveluiden käyttö oli vuonna 2022 samalla tasolla kuin kahta vuotta aiemmin. Kuljetuspalvelut näyttävät siis vakiinnuttaneen asemansa osana monien suomalaisten arkea.

Toinen trendi lounasedun käytössä on ruokakauppojen kasvanut suosio. Lounasseteleitä voi käyttää ruokakaupoissa tietyin rajoituksin, ja suomalaiset ovat nyt ymmärtäneet sen aiempaa laajemmin. Ruokakauppojen palvelutiskeiltä lounaan voikin napata kätevästi mukaan esimerkiksi etäpäivän ateriaksi. Monilla työpaikoilla on myös vahva eväskulttuuri, jolloin ruokakaupoista ostettu lounas mahdollistaa lounastauon viettämisen kollegoiden kanssa.

 

Lounasetu voi olla työnantajalle jopa 60 % edullisempi kuin samansuuruinen palkankorotus.

KATSO LOUNASEDUN VEROTUS JA KUSTANNUKSET

 

Henkilöstöravintolat palauttivat kansansuosionsa 2022.

Vuoden 2022 aikana lounasedun käyttö kohosi tasaisen varmasti viikosta toiseen. Lounaita syötiin 2–3 kertaa edellisvuotta enemmän. Erityisesti työpaikkojen läheisissä henkilöstöruokaloissa ja ravintoloissa lounastettiin vuoden loppua kohti enemmän kuin kertaakaan aiemmin korona-aikana. Yhdeksän kymmenestä Epassin suosituimmasta ravintoedun käyttökohteesta olikin henkilöstöravintoloita.

Lounassetelien käyttötavat ovat juurtuneet syvään. Pandemiatilanteen rauhoituttua vuoden 2022 loppua kohden kuluttajat palasivat hyvin lähelle vanhoja tapojaan. Kun suomalaiset palasivat työpaikoille, he palasivat myös lounaalle vanhoihin tuttuihin ravintoloihin.

Vuosi 2022 normalisoi suomalaisten lounastottumukset uuteen, joustavampaan hybridityön arkeen sopiviksi. Työntekijöillä on uudessa arjessa paljon vapauksia suunnitella missä ja milloin työtään tekevät. Siksi työystävyyttä edesauttavan ja suomalaisten korkealle arvostaman lounasedun on joustettava monenlaisiin tarpeisiin, perinteisen ja modernin työnteon mukaan. 

Tutustu lounasetuun

 

Lounasedun historiaa.

Lounasetu perustettiin 1970-luvulla. Tuolloin Suomen hallitus halusi kannustaa suomalaisia pitämään työtehoaan yllä syömällä ravitsevan aterian työpäivän aikana. Tämän tavoitteen toteutumiseksi tehtiin lakimuutos, jolla lounasedulle myönnettiin verohelpotuksia sekä palkansaajan että työnantajan kannalta.

Verohelpotusten takia lukuisat yritykset ja työntekijät ovat kokeneet lounasedun järkeväksi sijoitukseksi. Siksi lounasetu onkin vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen suosituimmista luontoiseduista.

Aiheet:HenkilöstöedutLounasetu

Lisää vinkkejä Epassilta:

Valitse henkilöstöetu, jonka työntekijät oikeasti haluavat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset palkansaajat haluavat eniten henkilöstöetuja, jotka kohdistuvat fyysiseen hyvinvointiin (kuten kuntosaliharjoitteluun tai hierontaan), kulttuurielämyksiin sekä ravitsemukseen ja lounaaseen.

Nämä kaikki saat järjestettyä helpoiten Epassilla. Ehkä siksi jo miljoona suomalaista epassittaa ostoksiaan yli 39 000 palveluntarjoajan verkostossamme.

TYÖNANTAJA: TUTUSTU MAHDOLLISUUKSIIN

WEBSITE FI B2B ads LP 2024 featured img@1.5x