Palkansaajat tyytymättömiä – Työnantajat priorisoimassa vääriä työsuhde-etuja.

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

Nykypäivän kilpailluilla työmarkkinoilla työnantajien on houkuteltava ja sitoutettava pätevää henkilöstöä hyvillä työsuhde-eduilla. Tuore tutkimus kuitenkin paljastaa merkittäviä näkemyseroja työnantajien ja palkansaajien välillä: työnantajat aikovat korottaa etubudjettejaan, mutta investoinnit eivät kohdistu työntekijöille tärkeimpiin etuihin.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan työnantajat aikovat korottaa työsuhde-etujen budjetteja 2024, mutta eivät työntekijöille tärkeimpien etujen osalta.

Joka toinen työnantaja aikoo investoida työsuhde-etuihin enemmän vuonna 2024.

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulun professori Pekka Mattilan ja tutkijatohtori Juho-Petteri Huhtalan johtama tutkijaryhmä toteutti Epassin kanssa keväällä 2023 laajan tutkimuksen, jossa kartoitettiin yhtäläisyyksiä ja eroja työnantajien ja työntekijöiden näkemyksissä työsuhde-eduista.

Tulokset osoittavat, että suomalaiset organisaatiot aikovat korottaa työsuhde-etujen kokonaisbudjettiaan vuodesta 2023 vuoteen 2024 keskimäärin hieman yli 7 prosenttia. Työnantajat, jotka aikovat panostaa enemmän työsuhde-etuuksiin (49,4 prosenttia), pitävät laajennettuja etuja palkankorotuksia kannattavampana tapana vastata nouseviin elinkustannuksiin. Nämä työnantajat näkevät henkilöstöedut myös keskeisenä tekijänä työntekijöidensä motivoinnissa ja sitouttamisessa.

Suomen työnantajat odottavat etubudjettiensa kasvavan vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna 7,12 %. 49,4 % työnantajista aikoo korottaa budjetteja, 48,7 % ei suunnittele muutoksia ja 1,9 % aikoo pienentää etubudjetteja.

 

Miksi kaikki työnantajat eivät korota etubudjettejaan?

Hieman pienempi osuus työnantajista (48,7 prosenttia) ei odota muutoksia etubudjettiinsa vuonna 2024. Päätös olla muuttamatta etubudjetteja johtuu monien työnantajien kohtaamista taloudellisista haasteista ja budjettirajoitteista sekä tarpeesta vakiinnuttaa nykyinen etupaketti. Nämä työnantajat asettavat etusijalle status quon säilyttämisen ja suurten muutosten välttämisen taloudellisesti vaikeina aikoina.

Hyvin pieni osa työnantajista (1,9 prosenttia) suunnittelee vähentävänsä työsuhde-etuihin tehtyjä investointeja. Perusteluiksi nämä työnantajat mainitsevat väliaikaisten etukokeilujen lopettamisen tai tiettyjen etujen, kuten autoedun, siirtämisen suoraan työntekijöiden itsensä katettaviksi. 

Lue blogi: Vain puolet suomalaisista on
tyytyväisiä työsuhde-etuihinsa.

 

Työnantajat priorisoivat vääriä työsuhde-etuja, selviää kyselytutkimuksesta.

Suuren henkilöstöetututkimuksen 2023 mukaan työntekijöiden tarpeiden ja työnantajien investointisuunnitelmien välillä on selvä ristiriita. Merkittävä enemmistö työntekijöistä arvostaa eniten investointeja fyysiseen terveyteen ja lounasetuihin, kun taas työnantajat painottavat ensisijaisesti koulutuksia sekä mielenterveysohjelmia. Kulttuurielämysten alennusohjelmia (kuten kulttuuriseteleitä) molemmat osapuolet pitävät yhtä tärkeinä.

Työnantajat aikovat investoida eniten koulutukseen, mielenterveysohjelmiin sekä kulttuurielämysten alennusohjelmiin. Palkansaajat taas ovat kiinnostuneita erityisesti fyysisen hyvinvoinnin tuesta, lounasedusta sekä kulttuurielämysten alennusohjelmista.

Jos työnantajat eivät täytä työntekijöiden toiveita, he voivat menettää osaavan henkilöstön. Suuri henkilöstöetututkimus nimittäin osoitti, että jopa 78,3 prosenttia työntekijöistä on valmis vaihtamaan identtiseen työpaikkaan, jos heille tarjotaan uudessa työpaikassa parempia työsuhde-etuja.

Tämä kuilu voi vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. Panostamalla työntekijöiden tarpeita ja toiveita vastaaviin työsuhde-etuihin voit työnantajana vahvistaa suhdetta työntekijöihisi – ja luoda kasvua ja menestystä edistävän positiivisen työympäristön. Sijoita työsuhde-etuihin, joita työntekijäsi todella arvostavat.

Epassilla työnantaja päättää jaettavan hyvinvointibudjetin ja työntekijät valitsevat mihin sen käyttävät. Käyttökohteita Epassilla on Suomen eniten. Ehkä siksi Epassia käyttää jo miljoona suomalaista.

OTA KÄYTTÖÖN

 

Suuri Henkilöstöetututkimus 2023 – Lue lisää investoinneista ja työntekijöiden tarpeista.

Laaja Suomea ja Ruotsia yhdistävä kyselytutkimus kartoitti sekä työntekijöiden että työnantajien näkemyksiä henkilöstö- ja työsuhde-eduista, niiden arvosta ja aidoista valintatilanteista. Laajaan kyselytutkimukseen vastasi 1 187 työntekijää ja 278 työnantaja-asemassa olevaa avainpäättäjää suomalaisista ja ruotsalaisista organisaatioista, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä. Epassin mahdollistaman hankkeen toteutti Aalto-yliopiston tutkijatiimi, jota johtivat professori Pekka Mattila ja tutkijatohtori Juho-Petteri Huhtala.

Lue Suuri henkilöstöetututkimus 2023 täältä.

Aiheet:HenkilöstöedutTyönantajamielikuvaTyösuhde-edut

Lisää vinkkejä Epassilta:

Valitse henkilöstöetu, jonka työntekijät oikeasti haluavat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset palkansaajat haluavat eniten henkilöstöetuja, jotka kohdistuvat fyysiseen hyvinvointiin (kuten kuntosaliharjoitteluun tai hierontaan), kulttuurielämyksiin sekä ravitsemukseen ja lounaaseen.

Nämä kaikki saat järjestettyä helpoiten Epassilla. Ehkä siksi jo miljoona suomalaista epassittaa ostoksiaan yli 39 000 palveluntarjoajan verkostossamme.

TYÖNANTAJA: TUTUSTU MAHDOLLISUUKSIIN

WEBSITE FI B2B ads LP 2024 featured img@1.5x