Tutkimus: Vain puolet suomalaisista on tyytyväisiä työsuhde-etuihinsa.

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

Työntekijöiden tyytyväisyydellä ja sitoutumisella on ratkaiseva rooli minkä tahansa organisaation menestyksessä ja kasvussa. Tuore tutkimus paljastaa kuitenkin huolestuttavan tiedon – vain puolet suomalaisista työntekijöistä on tyytyväisiä nykyisiin työsuhde-etuihinsa. Samalla valtaosa työnantajista uskoo vastaavansa työntekijöidensä etutarpeisiin. Tämä havainto korostaa kuilua työnantajien näkemysten ja työntekijöiden aitojen kokemusten välillä.

Vain puolet suomalaisista työntekijöistä on tyytyväisiä työsuhde-etuihinsa. Samalla suurin osa työnantajista uskoo vastaavansa työntekijöidensä tarpeisiin.

Työnantajien ja työntekijöiden näkemyksissä työsuhde-eduista merkittäviä eroja.

Keväällä 2023 Aalto-yliopiston professorien ja Epassin yhteistyössä toteuttama Suuri henkilöstöetututkimus 2023 selvitti, mitä työnantajat ja työntekijät todella ajattelevat työsuhde-eduista. Tulokset ovat huolestuttavia: vain 51 prosenttia suomalaisista työntekijöistä ilmoittaa olevansa tyytyväisiä työnantajansa tarjoamiin työsuhde-etuihin.

Ennen muuta tutkimustulokset osoittavat merkittävän eron työnantajien ja työntekijöiden välillä. Selvä enemmistö työnantajista (68,4 prosenttia) nimittäin uskoo luottavaisesti, että heidän työntekijänsä ovat tyytyväisiä nykyisiin etuihin. Työnantajien on kurottava umpeen tämä kuilu heidän ja työntekijöidensä välillä, jotta työntekijät ovat entistä tyytyväisempiä ja sitoutuneempia.

51 % suomalaisista työntekijöistä on tyytyväisiä henkilöstöetuihinsa. Työnantajista 68,4 % luulee työntekijöidensä olevan tyytyväisiä heille tarjottuihin etuihin.

Tärkeä osa työnantajien ja työntekijöiden välisen kuilun sulkemista on avoimuus ja selkeä viestintä. Kommunikaatio on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan käsitellä työntekijöiden huolenaiheita ja varmistaa heidän tyytyväisyytensä työpaikalla.

Suuri henkilöstöetututkimus 2023 osoittaa, että työnantajien ja palkansaajien välillä on merkittävä näkemysero myös työsuhde-etujen avoimen viestinnän osalta. Vaikka suurin osa työnantajista uskoo organisaationsa edistävän avointa keskustelua etuuksista, vähemmistö työntekijöistä on samaa mieltä. Työnantajat voivatkin saavuttaa paljon investoimalla työsuhde-etujen viestinnän kehittämiseen.

Lue blogi: Palkansaajat tyytymättömiä –
Työnantajat priorisoimassa vääriä työsuhde-etuja.

 

Työnantajien on viestittävä tarjolla olevista työsuhde-eduista paljon paremmin.

Ymmärtääkseen työntekijöitään paremmin ja vastatakseen heidän tyytymättömyyteensä, organisaatioiden tulee viestiä henkilöstöeduista tehokkaasti. Tutkimus paljastaa, että 86,7 prosenttia työnantajista uskoo viestivänsä työsuhde-eduista tehokkaasti kaikille työntekijöilleen. Vain 65,6 prosenttia työntekijöistä on samaa mieltä.

Työnantajista 86,7 % uskoo viestivänsä nykyisistä työsuhde-eduistaan tehokkaasti kaikille työntekijöille. Työntekijöistä vain 65,6 % on samaa mieltä, joten näkemyksissä on 21,1 prosenttiyksikön ero.

Tämä tulos on merkki siitä, että suomalaisten yritysten tulee parantaa viestintäänsä huomattavasti, jotta työntekijät saavat kattavat tiedot eduistaan. Epassilla sinun ei työnantajana tarvitse koskaan huolehtia kommunikoinnin puutteesta, sillä Epassi viestii työntekijöillesi mm. muistuttamalla etujen erääntymisestä ja inspiroivilla sekä ajankohtaisilla käyttövinkeillä.

Lue täältä lisää siitä, kuinka Epassi voi auttaa etujen hallinnassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suuri henkilöstöetututkimus 2023 korostaa suomalaisten työntekijöiden tyytymättömyyttä työsuhde-etuuksiinsa. Työntekijöiden tyytyväisyyden, sitoutumisen ja organisaation menestyksen parantamiseksi työnantajien täytyy kuroa umpeen heidän ja työntekijöidensä välinen kuilu. Organisaatioiden tulee edistää avointa keskustelua, kehittää viestintästrategiaansa sekä tarjota selkeää ja kattavaa tietoa työsuhde-eduista. Juuri näin toimimalla organisaatiot voivat luoda sitoutuneen ja tyytyväisen työyhteisön, mikä puolestaan ​​edistää pitkän aikavälin menestystä.

Anna Epassin auttaa organisaatiotasi saamaan onnellisempia työntekijöitä.

 

Suuri Henkilöstöetututkimus 2023 – Lue lisää suomalaisten näkemyksistä koskien työsuhde-etuja ja hyvinvointia.

Laaja Suomea ja Ruotsia yhdistävä kyselytutkimus kartoitti sekä työntekijöiden että työnantajien näkemyksiä henkilöstö- ja työsuhde-eduista, niiden arvosta ja aidoista valintatilanteista. Laajaan kyselytutkimukseen vastasi 1 187 työntekijää ja 278 työnantaja-asemassa olevaa avainpäättäjää suomalaisista ja ruotsalaisista organisaatioista, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä. Epassin mahdollistaman hankkeen toteutti Aalto-yliopiston tutkijatiimi, jota johtivat professori Pekka Mattila ja tutkijatohtori Juho-Petteri Huhtala.

Lue Suuri henkilöstöetututkimus 2023 täältä.

 

Aiheet:TyönantajamielikuvaTyösuhde-edut

Lisää vinkkejä Epassilta:

Valitse henkilöstöetu, jonka työntekijät oikeasti haluavat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset palkansaajat haluavat eniten henkilöstöetuja, jotka kohdistuvat fyysiseen hyvinvointiin (kuten kuntosaliharjoitteluun tai hierontaan), kulttuurielämyksiin sekä ravitsemukseen ja lounaaseen.

Nämä kaikki saat järjestettyä helpoiten Epassilla. Ehkä siksi jo miljoona suomalaista epassittaa ostoksiaan yli 39 000 palveluntarjoajan verkostossamme.

TYÖNANTAJA: TUTUSTU MAHDOLLISUUKSIIN

WEBSITE FI B2B ads LP 2024 featured img@1.5x