Työntekijät: Henkilöstöetusovellukset tasapainottavat työtä ja vapaa-aikaa.

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

Tulevaisuuden työelämässä digitaaliset ratkaisut ovat yhä tärkeämmässä roolissa myös työsuhde-eduissa. Aalto-yliopiston professoreiden tuore tutkimus paljastaa, että työntekijät kokevat työsuhde-etujen mobiilisovellusten vaikuttavan positiivisesti heidän hyvinvointiinsa. Tästä huolimatta työntekijät jättävät keskimäärin jopa 30 % eduistaan käyttämättä. Tuore tutkimustieto kertoo nyt, mistä tämä johtuu.

Tutkimus: Työsuhde-etujen mobiilisovellukset edistävät suomalaisten hyvinvointia. Silti työntekijät jättävät etuja käyttämättä – lue blogistamme miksi.

Henkilöstöetusovellukset edistävät työn ja yksityiselämän tasapainoa.

Suomalaiset palkansaajat kokevat ovat tottuneet käyttämään henkilöstöetujen mobiilisovelluksia ja kokevat niiden edistävän hyvinvointiaan monipuolisesti. 45,4 % suomalaisista uskoo etusovellusten auttavan heitä kehittämään terveellisempia elintapoja. Lisäksi neljä kymmenestä (39,7 %) suomalaisesta työntekijästä kokee, että pääsy työsuhde-etuihin mobiilisovellusten kautta auttaa heitä saavuttamaan paremman tasapainon työ- ja yksityiselämän välillä. Palkansaajat ja työnantajat ovat kuitenkin eri mieltä siitä, kenen vastuulla työn ja vapaa-ajan tasapainon varmistaminen on. Työnantajista 40,5 % uskoo olevansa pääosin vastuussa työntekijöidensä työn ja yksityiselämän tasapainosta. Palkansaajista vain 21,4 % on samaa mieltä.

Työelämän joustavuus on noussut korona-aikana ja sen jälkeen kenties tärkeimmäksi suomalaisten palkansaajien hyvinvointiin vaikuttavaksi seikaksi. Me kaikki haluamme olla töissä paikassa, jossa voimme vaikuttaa omaan työhömme esimerkiksi valitsemalla työajan ja -paikan. Tällöin hyvinvointia edistävät mobiilisovellukset nostavat arvoaan, koska niiden avulla työntekijät voivat huolehtia itsestään paljolti omilla ehdoillaan – työnantajan asettamien rajojen sisällä, tietysti.

 BLOG benefit mobile apps - stats about healthy lifestyle and work-life balance responsibility

Muistutuksilla suuri merkitys työntekijöiden aktiivisuudelle.

Toinen mielenkiintoinen havainto tutkimuksesta on se, kuinka paljon työntekijät arvostavat vanhentuvista eduista muistuttamista. Puhelimen ähkyyn asti täyttävien ilmoitusten voi helposti ajatella aiheuttavan pelkästään ärsytystä ja stressiä, mutta Suuren henkilöstöetututkimuksen 2023 mukaan näin ei ole.

Useampi kuin neljä viidestä (81,4 %) suomalaisesta työntekijästä uskoo, että muistutukset erääntyvistä eduista auttavat heitä merkittävästi suunnittelemaan etujen käyttöä. Lisäksi yli puolet (53,2 %) Suomen työntekijöistä kokee, että muiden käyttäjien arvostelujen näkeminen etujen käyttöpaikoista helpottaisi etujen käyttämistä.

BLOG benefit mobile apps - stats about reminders and ratings

 

Keskimäärin 30 % eduista jätetään käyttämättä – miksi?

Suomessa hieman alle 15 prosenttia työntekijöistä on päättänyt olla hyödyntämättä niiden kautta saatavia etuja. Lisäksi 15 prosenttia ilmoittaa unohtaneensa käyttää etunsa niiden voimassaoloajan puitteissa. Ne, jotka ovat päättävät olla käyttämättä tai unohtaneet käyttää etujaan, arvioivat, että keskimäärin 30 prosenttia eduista jää käyttämättä.

Vaikka mobiilisovellukset tekevät eduista helppokäyttäisempiä kuin koskaan ennen, lähes kolmasosa eduista jää edelleen käyttämättä. Miksi me suomalaiset emme käytä arvokkaita etujamme?

Screenshot 2023-08-03 at 8.53.01

Työnantajien yleisin vastaus (36,6 % vastauksista) oli, että työntekijät yksinkertaisesti unohtavat käyttää edut annetussa ajassa. Työntekijät ovat eri mieltä. Heidän mukaansa kirkkaasti yleisin syy (28,3 % vastauksista) henkilöstöetujen käyttämättä jättämiseen on se, että niiden arvo ei kata heitä kiinnostavan palvelun kustannuksia. Osalla palkansaajista taas edut jäävät käyttämättä, koska ne eivät vastaa heidän kiinnostuksen kohteitaan tai niitä ei voi hyödyntää heitä kiinnostavien palveluntarjoajien piirissä.

Työnantajien ja palkansaajien näkemykset ovat siis räikeässä ristiriidassa keskenään. Osa näkemyseroista voidaan kenties selittää sillä, että palkansaajat eivät ole keskimäärin yhtä tietoisia verotuksen henkilöstöeduille asettamista käyttörajoista kuin sinäkin työnantajan edustajana olet. Suuri osa ongelman ratkaisua kuitenkin vaatii sinulta työnantajana toimenpiteitä.

 

Työnantajien tarkistettava etujen arvot ja viestintäkeinot.

Jotta työntekijät saataisiin käyttämään etujaan, organisaatioiden tulee harkita työsuhde-etujen käyttöaikojen pidentämisen sijaan niiden rahallisen arvon korottamista. Työntekijöitä tulee myös muistuttaa siitä, että vaikka työsuhde-etujen arvo ei kattaisikaan tietyn palvelun kustannuksia, eduilla saa aina kivan alennuksen omaa hyvinvointia edistävän palvelun hinnasta.

Kannattaakin tarkistaa, millaista viestintää henkilöstöetujen mobiilisovellukset harrastavat. Esimerkiksi me Epassilla inspiroimme käyttäjiämme lähettämällä heille ideoita etujen käyttämiseen sähköpostitse sekä Epassi-sovelluksessa. Näin sinun työnantajana ei tarvitse nähdä vaivaa etujen käyttöön kannustavan viestinnän kanssa.

 

Ehkä teidänkin henkilöstöetujenne olisi aika kehittyä?

On siis selvää, että työsuhde-etujen saaminen mobiilisovellusten kautta vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin. Etusovellukset edesauttavat työn ja yksityiselämän tasapainoa ja auttavat terveellisempien elintapojen ylläpitämisessä. Siksi onkin tärkeää, että työnantajat investoivat digitaalisiin ratkaisuihin ja alustoihin, jotka luovat kaikille osapuolille hyötyjä käyttäjäystävällisellä tavalla.

Onko työntekijöillesi tällä hetkellä tarjolla työsuhde-etuja mobiilisovelluksen kautta? Jos ei, tarkista eturatkaisunne. Sopiva mobiilipalvelu voi saada aikaan suuren eron ja lisätä työntekijöiden hyvinvointia pienelläkin investoinnilla.

Lue lisää siitä, miten Epassin mobiilipalvelu voi auttaa sinua.

 

Suuri Henkilöstöetututkimus 2023 – Lue lisää suomalaisten näkemyksistä koskien työsuhde-etuja ja hyvinvointia.

Laaja Suomea ja Ruotsia yhdistävä kyselytutkimus kartoitti sekä työntekijöiden että työnantajien näkemyksiä henkilöstö- ja työsuhde-eduista, niiden arvosta ja aidoista valintatilanteista. Laajaan kyselytutkimukseen vastasi Suomessa ja Ruotsissa 1 187 työntekijää ja 278 työnantaja-asemassa olevaa avainpäättäjää organisaatioista, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä. Epassin mahdollistaman hankkeen toteutti Aalto-yliopiston tutkijatiimi, jota johtivat professori Pekka Mattila ja tutkijatohtori Juho-Petteri Huhtala.

Lue Suuri henkilöstöetututkimus 2023 täältä.

 

Aiheet:MobiilimaksaminenTyönantajamielikuvaTyösuhde-edut

Lisää vinkkejä Epassilta:

Valitse henkilöstöetu, jonka työntekijät oikeasti haluavat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset palkansaajat haluavat eniten henkilöstöetuja, jotka kohdistuvat fyysiseen hyvinvointiin (kuten kuntosaliharjoitteluun tai hierontaan), kulttuurielämyksiin sekä ravitsemukseen ja lounaaseen.

Nämä kaikki saat järjestettyä helpoiten Epassilla. Ehkä siksi jo miljoona suomalaista epassittaa ostoksiaan yli 39 000 palveluntarjoajan verkostossamme.

TYÖNANTAJA: TUTUSTU MAHDOLLISUUKSIIN

WEBSITE FI B2B ads LP 2024 featured img@1.5x