Uusi tutkimus osoittaa: Hyvinvointiin panostaminen lisää työntekijöiden sitoutumista.

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

Aalto-yliopiston tutkijoiden tekemä Suuri Henkilöstöetututkimus 2023 osoittaa, että hyvinvointiin panostaminen saa työntekijät sitoutumaan työnantajaansa paremmin. Työntekijöiden mukaan työnantajat eivät kuitenkaan ole onnistuneet tukemaan heidän henkistä eikä fyysistä hyvinvointiaan. Tästä blogista löydät vinkkejä siihen, mihin hyvinvointitoimenpiteisiin sinun työnantajana kannattaa keskittyä.

Lue Suuri henkilöstöetututkimus 2023 täältä.

Hyvinvointiin panostaminen on tärkeää työntekijöiden sitoutumiseksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen työnantajat eivät ole onnistuneet siinä kovin hyvin.

Hyvinvointiin sijoittaminen parantaa työntekijöiden sitoutumista.

Keväällä 2023 toteutettu laaja kyselytutkimus osoittaa, että lähes joka toinen suomalainen työntekijä uskoo olevansa sitoutuneempi työhönsä, jos heidän työnantajansa panostaisi heidän hyvinvointiinsa pelkkien palkankorotusten sijaan. Samalla täytyy kuitenkin huomioida, että joka neljäs suomalainen näkee palkankorotukset hyvin mustavalkoisesti ainoana omaan sitoutumiseensa vaikuttavana tekijänä.

Screenshot 2023-08-04 at 9.26.10

Kuten aina työhyvinvoinnista puhuttaessa, ei tässäkään tapauksessa ole yhtä kaikkia tilanteita ratkaisevaa hopealuotia. Silti tämä löydös on kokonaisuudessaan hyvä uutinen palkankorotuspaineiden kanssa tuskaileville työnantajille. Ainakin osa palkankorotuksista on mahdollista korvata kustannustehokkaammin korottamalla ja laajentamalla yrityksen henkilöstöetuja.

Lue blogi: Korkeasti sitoutuneet tiimit tekevät
jopa 23 % suurempaa liikevoittoa.

 

Työnantajat eivät ole onnistuneet tukemaan työntekijöidensä hyvinvointia niin hyvin kuin he itse ajattelevat.

Hyvinvointiin panostaminen on siis erittäin tärkeää työntekijöiden sitoutumisen ylläpitämiseksi. Tuore tutkimustieto paljastaa kuitenkin, että organisaatiot eivät ole Suomessa onnistuneet varmistamaan työntekijöidensä hyvinvointia niin hyvin kuin uskovat.

Lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) suomalaisesta työnantajasta uskoo, että heidän organisaationsa tukee työntekijöiden fyysistä hyvinvointia. Samasta työnantajaryhmästä peräti kolme neljästä uskoo organisaationsa edistävän myös henkistä ja emotionaalista hyvinvointia.

Screenshot 2023-08-04 at 9.23.52

Sitä vastoin hieman yli 43 prosenttia työntekijöistä on samaa mieltä fyysistä hyvinvointia koskevan väitteen kanssa ja alle 30 prosenttia henkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin suhteen. Kuilu työnantajien ja työntekijöiden näkemysten välillä on silmiinpistävän syvä.

Suomalaiset työntekijät vaativat työnantajilta nopeita toimia henkilökohtaisen hyvinvoinnin priorisoimiseksi ja edistämiseksi. Työnantajien onkin tutkittava itseään ja toimittava välittömästi tämän negatiivisen trendin katkaisemiseksi.

 

Miten sinä voit työnantajana parantaa henkilöstösi hyvinvointia?

Laajan kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että sekä työnantajat että työntekijät arvostavat Suomessa terveellistä ja ravitsevaa työympäristöä. Tärkeysjärjestyksessä nousee esiin myös useita vastakkaisia näkökulmia siitä, mitkä toimenpiteet edistävät työnantajien ja työntekijöiden mielestä hyvinvointia parhaiten.

Työnantajien puolella eniten pisteitä sai avointa vuoropuhelua edistävä toiminta (20,9 % kokonaispisteistä), kuten palautteen kuuntelu ja siihen vastaaminen, sekä tiiminrakennustapahtumien järjestäminen ja ravitsevan ympäristön luominen (16,4 % kokonaispisteistä). Työntekijöiden puolella joustavien työaikojen tarjoaminen sai eniten pisteitä merkittävällä marginaalilla (19,1 % kokonaispisteistä) ja ravitsevan työympäristön luominen sijoittui toiseksi.

Lue blogi: Palkansaajat tyytymättömiä –
Työnantajat priorisoimassa vääriä työsuhde-etuja.

Screenshot 2023-08-03 at 12.23.31

Lyhyesti sanottuna – älä säästä työhyvinvoinnista. Keskittymällä työntekijöiden hyvinvointiin voit luoda myönteisen työympäristön ja luoda vahvan suhteen työnantajan ja työntekijän välille. On ratkaisevan tärkeää, että työnantajat korjaavat hyvinvointi-investoinnit niihin yllä kuvattuihin seikkoihin, joita työntekijät tarvitsevat eniten.

Toimi siis ennakoivasti ja käynnistä toimenpiteitä työntekijöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi nyt heti – ennen kuin tyytymättömyys juurtuu. Yksi kokonaisuus, josta voit aloittaa, on tarkastaa henkilöstötunne ajan tasalle. Epassi tekee joka päivä työtä hyvinvoinnin lisäämiseksi työpaikoilla ympäri Eurooppaa.

Ehkä Epassi voi auttaa sinunkin yritystäsi?

 

Suuri Henkilöstöetututkimus 2023 – Lue lisää suomalaisten näkemyksistä koskien työsuhde-etuja ja hyvinvointia.

Laaja Suomea ja Ruotsia yhdistävä kyselytutkimus kartoitti sekä työntekijöiden että työnantajien näkemyksiä henkilöstö- ja työsuhde-eduista, niiden arvosta ja aidoista valintatilanteista. Laajaan kyselytutkimukseen vastasi Suomessa ja Ruotsissa 1 187 työntekijää ja 278 työnantaja-asemassa olevaa avainpäättäjää organisaatioista, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä. Epassin mahdollistaman hankkeen toteutti Aalto-yliopiston tutkijatiimi, jota johtivat professori Pekka Mattila ja tutkijatohtori Juho-Petteri Huhtala.

Lue Suuri henkilöstöetututkimus 2023 täältä.

 

Aiheet:HyvinvointiHenkilöstöedutTyönantajamielikuva

Lisää vinkkejä Epassilta:

Valitse henkilöstöetu, jonka työntekijät oikeasti haluavat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset palkansaajat haluavat eniten henkilöstöetuja, jotka kohdistuvat fyysiseen hyvinvointiin (kuten kuntosaliharjoitteluun tai hierontaan), kulttuurielämyksiin sekä ravitsemukseen ja lounaaseen.

Nämä kaikki saat järjestettyä helpoiten Epassilla. Ehkä siksi jo miljoona suomalaista epassittaa ostoksiaan yli 39 000 palveluntarjoajan verkostossamme.

TYÖNANTAJA: TUTUSTU MAHDOLLISUUKSIIN

WEBSITE FI B2B ads LP 2024 featured img@1.5x