Sitouta henkilöstöä ja tue rekrytointia hyvillä henkilöstöeduilla.

Kirjoittanut Niko Kangasmaa

BLOG Engage employees and support recruiting with benefits HERO

Osaavista työntekijöistä käydään monilla toimialoilla kovaa kilpailua, ja omia työntekijöitä voi olla vaikeaa pitää oman yrityksen palkkalistoilla. MacKinsey & Companyn selvityksen mukaan yksi merkittävimmistä irtisanoutumiseen johtavista tekijöistä on riittämätön työntekijän hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. Yksi apukeino työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja sitouttamiseen löytyy henkilöstöeduista.

 

Henkilöstön sitoutuminen tarkoittaa tapaa, jolla ihminen samaistuu sekä hyväksyy organisaation tavoitteet ja arvot.
- March & Simon 1958.

 

Sitoutumiseen investoiminen kannattaa.

Marchin & Simonin suositun määritelmän mukaan sitoutuminen tarkoittaa tapaa, jolla ihminen samaistuu sekä hyväksyy organisaation tavoitteet ja arvot. Yksinkertaistettuna sitoutuminen tarkoittaa siis sitä, että työntekijä tuntee olevansa hyvässä yrityksessä töissä ja haluaa siksi tehdä kaikkensa yrityksen menestyksen eteen. 

Sinun työnantajana kannattaa sijoittaa työntekijöiden sitoutumiseen, koska sillä on monia positiivisia vaikutuksia yrityksesi liiketoimintaan. Tässä kolme hyvää syytä panostaa työntekijöiden sitoutumiseen.

 

Hyöty 1: Pienempi henkilöstön vaihtuvuus.

On osoitettu, että yrityksissä, joissa työntekijöiden sitoutuminen on alhainen, henkilöstön vaihtuvuus on 18–43 % suurempi kuin yrityksissä, joissa henkilöstö on sitoutunutta.

Poistuvan työntekijän korvaaminen maksaa työntekijän senioriteetista riippuen jopa 400 % siitä, mitä vanhan työntekijän säilyttäminen maksaisi. Kustannus on erittäin kova, joten työnantajalle on tärkeää tehdä kaikkensa työntekijöiden sitoutumisen lisäämiseksi.

 

Hyöty 2: Korkeampi asiakastyytyväisyys.

Tutkimukset osoittavat, että korkean sitoutumisen tiimeillä on jopa 10 % korkeampi asiakasuskollisuus muihin tiimeihin verrattuna.

Se, mitä tapahtuu organisaation sisällä, vaikuttaa myös siihen miten se nähdään ulkopuolelta. Tyytyväiset ja innokkaat työntekijät luovat tyytyväisiä asiakkaita, koska heillä on tapana tarjota parempaa palvelua.

 

Korkeasti sitoutuneet tiimit tekevät jopa 23 % suurempaa liikevoittoa.

 

Hyöty 3: Parempi tuottavuus.

Tiimit, joiden työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä, tekevät 18 % parempaa myyntiä ja jopa 23 % suurempaa liikevoittoa. Kun asiaa ajattelee, se ei ole mitenkään outoa - jos tunnet suurta luottamusta ja kunnioitusta työnantajaasi kohtaan, haluat tehdä kaikkesi viedäksesi yritystä eteenpäin.

 

Hyvinvoivat työntekijät näkevät enemmän vaivaa työnantajansa menestyksen eteen.

Miten Suomi Voi? -tutkimuksen mukaan ihminen panostaa työhön enemmän, jos töissä on hyvä olla. Töissä voidaan hyvin silloin, kun työssä menestymisen edellytykset ja siitä saatavat vastineet ovat tasapainossa. Työntekijällä tulee olla realistinen mahdollisuus menestyä hänelle asetetussa työssä esimerkiksi kohtuullisten tavoitteiden, oikeiden työkalujen ja hyvän johtamisen avulla. Lisäksi työntekijät haluavat tuntea saavansa arvostusta, tunnustusta ja henkilökohtaista tyydytystä tekemästään työstä.

Työn vastineista ei saa unohtaa palkitsemisen merkitystä. Palkan lisäksi työsuhde-edut vaikuttavat siihen, kokeeko työntekijä saavansa riittävän korvauksen tekemästään työstä. Siksi työsuhde-edut ovat tärkeässä roolissa, kun kehität työntekijöidenne sitoutumista.

 

 

Työsuhde-edut osana henkilöstön sitouttamista.

Työsuhde-edut ovat Tuloverolain ja Verohallinnon sääntelemä laaja joukko erilaisia palveluita, joita työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen normaalin palkan lisäksi. Työsuhde-edut ulottuvat työnantajan kustantamista vakuutuksista autoedun kautta liikuntaetuun. Myös lakisääteinen työterveyshuolto on periaatteessa henkilöstöetu, vaikka sen rooli on pääsääntöisesti työnteon estävän sairauden hoitaminen. Monet henkilöstöedut tukevat lakisääteistä työterveyttä aktivoimalla ihmisiä parempiin elintapoihin ja siten ehkäisevät työkykyä heikentäviä sairauksia. 

Kun rekrytointiprosessissa tunnistettu hyvä kandidaatti vertailee mahdollista uutta työnantajaansa vanhaan, palkitseminen ja henkilöstöedut käydään varmasti tarkoin läpi. Henkilöstöedut asetetaan muiden työsuhteen ominaisuuksien ohella vaakakuppiin myös, kun työntekijä harkitsee työpaikan vaihtamista. Jos edut on nykyisessä työpaikassa suunniteltu hyvin ja ne vastaavat työntekijän tarpeita erinomaisesti, vaakakuppi kallistuu herkemmin jäämisen puolelle. Vastaavasti paremmat edut voivat kannustaa vaihtamaan työpaikkaa.

Monet henkilöstöedut on helppoa järjestää niin kutsutulla kohdennetulla maksuvälineellä, jolla voi tehdä maksuja vain Tuloverolain ja Verohallinnon sallimiin palveluihin. Kohdennettujen maksuvälineiden avulla voit rakentaa työsuhde-eduista aidosti hyödyllisen ja arvokkaan kokonaisuuden työntekijöillesi. Ja yrityksellesi koituvat kustannukset voit vähentää verotuksessa. 

 

Monet henkilöstöedut tukevat lakisääteistä työterveyttä aktivoimalla ihmisiä parempiin elintapoihin ja siten ehkäisevät työkykyä heikentäviä sairauksia

 

Icon with marker LunchRavintoetu perinteisin ja arvostetuin henkilöstöetu.

Lounasetu on myöskin verrattain yleinen henkilöstöetu, mutta ei kuitenkaan niin yleinen kuin usein kuvitellaan. Vain 55 % työnantajista tarjoaa työntekijöilleen lounasedun, vaikka se on työntekijöille todella tärkeä ja suosittu etu.  Ravintoetu jätetään useimmiten tarjoamatta valitettavien väärinkäsitysten takia. Usein kuvitellaan, että ravintoetu on työnantajalle kallis ja hankala hallinnoida. Lounasetu voi olla työnantajalle jopa 60 % samanarvoista palkankorotusta edullisempi.

Lounasetu on myös tärkeä väline, jolla voit kannustaa työntekijöitäsi viettämään useammin työtyytyväisyyttä ja tiimihenkeä nostattavia sosiaalisia hetkiä. Epävarmoina aikoina on erityisen tärkeää edistää työntekijöiden sosiaalista kanssakäyntiä, sillä yhdessä ollessaan työntekijät motivoituvat ja edistävät etenkin henkistä hyvinvointiaan.

 

Icon with marker SportLiikunta- ja kulttuurietu "perusvaatimus".

Lähes kaikki suomalaiset työnantajat tarjoavat liikunta- ja kulttuuriedun. Liikunta- ja kulttuurietua ei siten pidetä enää työnantajan imagoa erikseen parantavana tekijänä, vaikka se onkin hyvä työkalu aktiisempaan elämään kannustamisessa.

Monilla aloilla työntekijät pitävät liikunta- ja kultturietua itsestäänselvyytenä ja jopa työpaikan hyväksymisen ehtona. Siksi sen on hyvä olla osana teidänkin yrityksenne työsuhde-etupakettia.

 

Icon with marker wellbeingHyvinvointi- ja terveyspalvelueduilla työnantaja voi erottua edukseen.

Hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat vielä sen verran harvinaisia, että niillä työnantajan on helppoa erottua edukseen. Kandidaatit kiinnostuvat varmasti työnantajasta, joka tarjoaa perinteisten liikunta-, kulttuuri- ja ravintoetujen lisäksi vapaaehtoisia terveyspalveluita, kuten hierontaa, fysioterapiaa sekä hammaslääkäri- ja muita erikoislääkäripalveluita.

Vapaaehtoinen työterveys on toki työnantajalle pieni lisäkustannus, mutta kumpi on työnantajalle kalliimpaa: järjestää kattava ja ennakoiva työterveyshuolto vai kärsiä pitkistä sairauspoissaoloista?

Tutustu Epassi Flexiin, johon voit yhdistää yhteen budjettiin liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedut.

 

Icon with marker EpassiBIKEPolkupyöräetu on uusi, haluttu ja aktivoiva työsuhde-etu.

Polkupyöräedun suosio on noussut räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun se lisättiin verovapauden piiriin vuoden 2021 alussa. Vuonna 2021 työsuhdepyöriä otettiin käyttöön noin 11 000, ja vuonna 2022 pyörien määrä nousi jo noin 40 000 kappaleeseen. Tänä vuonna työsuhdepyörien määrä tulee jo hyvin todennäköisesti ylittämään työsuhdeautojen määrän, eikä mikään ihme. 

Työsuhdepyörä on yhä useammin etu, jota kandidaatit tiedustelevat rekrytoinnissa. Verovapauden ansiosta keskituloinen työntekijä säästää uuden pyörän hinnasta jopa 20–30 % hankkiessaan sen pyöräedulla. Etuun voi pyörän lisäksi sisällyttää tietyt lisävarusteet ja sopivan huoltopaketin. Yleensä etu järjestetään EpassiBIKE:n kaltaisella leasing-laskutuspalvelulla.

 

Johtopäätös: Ala sijoittaa työntekijöidesi sitoutumiseen.

Työntekijäkokemukseen panostaminen tuo pienemmän henkilöstön vaihtuvuuden, paremman tuottavuuden ja korkeamman asiakastyytyväisyyden lisäksi muitakin, hieman vaikeammin mitattavissa olevia, lisähyötyjä. Yrityksen työnantajabrändi saa positiivisia sysäyksiä tyytyväisiltä työntekijöiltä, ​​jotka suosittelevat työpaikkaa mielellään potentiaalisille kandidaateille. Jotkut uskovat myös, että yrityksen innovatiivisuus vahvistuu jatkuvasti kehittyä haluavien sitoutuneiden työntekijöiden ansiosta.

 

Ehkä teidänkin työsuhde-etujenne olisi aika kehittyä?

Jos et ole tarkastellut yrityksenne henkilöstöetuja vähään aikaan, ehkä nyt olisi aika. Epassilta löytyy markkinoiden laajin valikoima eri etujen käyttökohteita, ja kulut perustuvat aina todelliseen käyttöön.

Ehkä siksi Epassia käyttää jo miljoona suomalaista.

TUTUSTU EPASSIIN TYÖNANTAJALLE

 

Epassi_tarjonta_Fin

 
 
Aiheet:HenkilöstöedutTyönantajamielikuva

Lisää vinkkejä Epassilta:

Valitse henkilöstöetu, jonka työntekijät oikeasti haluavat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset palkansaajat haluavat eniten henkilöstöetuja, jotka kohdistuvat fyysiseen hyvinvointiin (kuten kuntosaliharjoitteluun tai hierontaan), kulttuurielämyksiin sekä ravitsemukseen ja lounaaseen.

Nämä kaikki saat järjestettyä helpoiten Epassilla. Ehkä siksi jo miljoona suomalaista epassittaa ostoksiaan yli 39 000 palveluntarjoajan verkostossamme.

TYÖNANTAJA: TUTUSTU MAHDOLLISUUKSIIN

WEBSITE FI B2B ads LP 2024 featured img@1.5x